FO Trøndelag har to års erfaring med å være sammenslått. F.v. Jorunn Kjerkol, fylkesleder, Marit Monsø Bosness, nestleder, Nils Karlsholm, fylkessekretær, Trond E. Reitan, organisasjonstillitsvalgt og Bente Aune Bragstad, fylkessekretær.

FO Trøndelag har to års erfaring med å være sammenslått. F.v. Jorunn Kjerkol, fylkesleder, Marit Monsø Bosness, nestleder, Nils Karlsholm, fylkessekretær, Trond E. Reitan, organisasjonstillitsvalgt og Bente Aune Bragstad, fylkessekretær.

Hanna Skotheim

FO Trøndelag har vært slått sammen i to år. Her er deres råd til andre fylkesavdelinger som nå er blitt én

Først etter to år føler FO Trøndelag at de har kommet seg ordentlig på beina. – Det tar tid, sier fylkeslederen.
26.02.2020
10:49
26.02.2020 10:49

hanna.skotheim@lomedia.no

Mye skal på plass nå når 19 av FOs fylkesavdelinger er blitt slått sammen til 11. For FO Trøndelag har prosessen med å bli én allerede vart i to år. Men det har også vært to helt nødvendige år for å stable hele fylkesavdelingen ordentlig på beina, ifølge fylkeslederen i FO Trøndelag, Jorunn Kjerkol.

– Vi har måttet gjøre en del praktiske tilpasninger i løpet av disse to årene, men nå ser vi tydelig hvilken retning vi må gå for å hente ut det potensialet som finnes i fylkesavdelingen, sier Kjerkol.

Hun har bevisst ønsket å være med på innkjøringen av ny fylkesavdeling for at det skulle gå mest mulig knirkefritt, men tar ikke videre gjenvalg.

Vil bli mer tilgjengelig

På tampen av fjoråret gjennomførte FO Trøndelag en evaluering blant de tillitsvalgte.

Fylkessekretær, Nils Karlsholm, forteller at mange tillitsvalgte er fornøyde med skolering og kurstilbudene som avdelingen arrangerer.

– Så har vi ikke klart å gjennomføre alt vi kunne tenkt oss, men etter denne toårsperioden ser vi at vi vil få muligheten til å gjennomføre dette i større grad, sier Karlsholm.

FO Trøndelag har heller ikke klart å være like tilgjengelig for medlemmene som de trodde de ville klare etter at de fikk flere å spille på i administrasjonen.

– Det er en forventning der ute om at siden vi jobber med dette på heltid så skal vi også være tilgjengelige hele tiden. Derfor har de tillitsvalgte og medlemmene generelt ønsket at vi svarer dem raskere på henvendelser. Vi skal jobbe videre for å bli bedre på dette, sier fylkessekretæren.

Flyr inn folk til møter

Før nord og sør ble slått sammen, var det flere som var bekymret for at alt skulle bli konsentrert rundt Trondheim siden hovedmassen av medlemmene holder til der. Tilbakemeldinger tilsier derimot at fylkesavdelingen har klart å nå medlemmer i alle kriker og kroker.

– Vi har ikke fokusert på at det er dyrt ha møter og har flydd inn de som bor langt unna til møtene. Vi snakket mye om det at alle må ivaretas og inkluderes før sammenslåingen. Man må være rause, sier Jorunn Kjerkol. Hun legger til at de har valgt å beholde kontoret på Steinkjer, noe tillitsvalgte har vært fornøyde med.

Organisasjonstillitsvalgt, Trond E. Reitan, understreker at bekymringene i forkant av sammenslåingen ikke har vært spesielle for akkurat FO.

– Dette er bekymringer alle organisasjoner og virksomheter har hatt før sammenslåing, sier Reitan.

– Alt er ikke hogd i stein

Fylkeslederen forteller at de før sammenslåingen snakket mye om fordeler og ulemper, og de har hele tiden vært opptatt av å forberede medlemmene godt. Samtidig tror Kjerkol at Trøndelag hadde en fordel da de frivillig valgte å bli slått sammen. Det er Nils Karlsholm enig i.

– Vi var forut når det gjaldt å finne løsninger på ting. Hadde vi blitt pådytta dette, tror jeg vi hadde hengt mer etter, sier han.

Karslholm råder andre avdelinger til å ikke tenke at alt er hogd i stein fra første stund.

– Det er viktig å prøve ut ting og se hvordan det fungerer. Fungerer det ikke, må man være åpen for å prøve ut noe annet.

Ulike kulturer

Arbeidsutvalget i FO Trøndelag råder ellers andre fylkesavdelinger til å jobbe med den ulike kulturen som kan eksistere rundt omkring i et fylke. I Trøndelag var det for eksempel ulik kultur på hvordan styremøtene ble gjennomført. I nord hadde de styremøtene på dagtid, mens de i sør hadde dem på ettermiddagen. Det har også vært ulik praksis på hva de lokale tillitsvalgte ute på arbeidsplassen skal gjøre.

FO Trøndelag råder også andre til å benytte seg av mulighetene med Skype og streaming.

Til tross for at det alltid tar tid før man blir helt samkjørte, mener Jorunn Kjerkol at sammenslåing er positivt.

– En sammenslåing er en sammenslåing. Man må bruke litt tid, sier Kjerkol.

26.02.2020
10:49
26.02.2020 10:49