FO: Tøffere arbeidsdager og dårligere sikkerhet

Lengre turnuser og mer uønsket overtid rammer ansatte hardt og kan svekke sikkerheten. Slik oppsummerer FO-leder Mimmi Kvisvik dagens nyheter fra arbeidsministeren.
12.12.2014
14:27
27.08.2015 20:01

frode.ronning@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Endringene som er lagt fram i dag, sammen med øvrige endringer som er foreslått tidligere, som økt bruk av midlertidighet, at vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven er svekket betydelig. Forslagene som er lagt fram i dag, vil føre til at mange flere arbeidstakere får større belastninger enn før, uttaler Kvisvik.

– Har ikke hørt på høringsinstansene

Regjeringenes forslag gir verken trygge eller familievennlige arbeidsmiljø. I praksis betyr forslaget at søndagen som hviledag fjernes for svært mange arbeidstakere, fastslår FO.

– Arbeidsministeren har ikke tatt innover seg de betydelige motforestillingene mot liberalisering av arbeidsmiljøloven som kom fram i høringsrunden, beklager Kvisvik.

Svekker beredskapen

Hun trekker særlig fram en del av FOs medlemmer som inngår i ordninger med beredskapsvakter. I dag regnes en femtedel av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, med i arbeidstiden. Dette er foreslått endret til en åttendedel. Endringen vil, ifølge Kvisvik, øke belastningen på de ansatte.

– Dette er ordninger som ivaretar krisesituasjoner. Ansatte som blir kontaktet i slike situasjoner, må vise stor grad av aktpågivenhet. Om mindre av beredskapstiden blir regnet som arbeidstid, vil disse ordningene gi økt belastning og forsvarligheten må vurderes, mener Kvisvik.

Dagen i dag har gjort det viktigere enn noen gang å protestere mot regjeringen, konkluderer FO-lederen. Nå må det mobiliseres til politisk streik i månedsskiftet januar/februar, avslutter hun.

Les også: – Tror ikke Eriksson vet hva han driver med

– LO: – Et tøffere arbeidsliv

LO frykter arbeidsministerens lovforslag gir mer uønsket overtid og mer påtvungent søndagsarbeid.

LO er bekymret for virkningen av regjeringens forslag for den enkelte arbeidstaker og frykter at økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid vil legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen.

LO skriver i ei pressemelding at arbeidsgivere nå får større adgang til å pålegge arbeid på tider som til nå har vært fritid og familietid.

– Mer sosial dumping

– Arbeidsmiljøloven inneholder i dag gode og fleksible løsninger for tilpasninger av arbeidstiden. I stedet for å utnytte dette, endrer regjeringen loven i en retning som gir et tøffere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker, sier Gabrielsen i pressemeldinga.

Han mener fagbevegelsens muligheter til å motvirke sosial dumping, og sikre likebehandling ved innleie, vingeklippes ved at den kollektive søksmålsretten fjernes.

Skuffet, men ikke overrasket

– Nå har vi fått på bordet alle de svekkelsene av arbeidsmiljøloven som den blåblå regjeringen la fram før sommeren. Jeg er skuffet, men ikke overrasket over at de i all hovedsak har sett bort fra synspunktene til både arbeidstakerne og regjeringens egne faginstanser. Det har vært varslet lenge at høringsprosessen bare var en ren formalitet, sier Gabrielsen.

Nå er han enda sikrere på at det er riktig med landsdekkende politisk streik i starten av neste år.

– Sammen med økt bruk av midlertidige stillinger understreker dette berettigelsen av at vi, sammen med Unio og YS, vil bruke vår demokratiske rett til å protestere gjennom en politisk streik i slutten av januar, sier han.

12.12.2014
14:27
27.08.2015 20:01