JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SKUFFET: FO-leder Mimmi Kvisvik mener dagens budsjett viser at regjeringen ikke satser hardt nok på barnevernet.

SKUFFET: FO-leder Mimmi Kvisvik mener dagens budsjett viser at regjeringen ikke satser hardt nok på barnevernet.

Foto: Tri N. Dinh

FO om budsjettet: – Nesten en «barnevernsbløff»

Barnevernet får noe økt tilskudd over årets statsbudsjett, men det er langt fra en satsning, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.
07.10.2015
11:56
21.08.2023 17:14

eira.lie.jor@lomedia.no

Barnevernet mottar til sammen 9,65 milliarder kroner over årets statsbudsjett, en økning på 2 prosent ifølge budsjettet. Ettersom det er innført en ny budsjettstruktur er ikke posten sammenliknbar med budsjettet for 2015.

– Med en barneminister som har et så stort engasjement for barnevernet og med åpne øyne for utfordringene i sektoren, hadde vi forventet at hun fikk ut noe mer penger enn dette. Dette er småpenger, og ingen satsning, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Lovendring om tvang

30 millioner skal gå til å innføre regjeringens nye lovendring, som gir barnevernet økt tilgang til å pålegge ulike hjelpetiltak uten at foreldrene samtykker. Loven vil tre i kraft 1. april 2016.

– For å bedre situasjonen for barna og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse, er det viktig å få på plass loven som gir utvida mulighet til å pålegge foreldre hjelpetiltak fra barnevernet. Barn skal vokse opp i trygge familier, sier barneminister Solveig Horne (FrP) i en pressemelding.

Kvisvik er glad for de 30 millionene. Hun mener likevel at den rødgrønne regjeringens barnevernssatsning kan være på vei til å smuldre bort.

– Den opptrappingen og det løftet i barnevernet vi så fra de rødgrønne, finner man ikke igjen i dette budsjettet. Det er nærmest snakk om en «barneversbløff», heller enn et løft, sier Kvisvik.

Skuffet

Hun er særlig skuffet over at det i årets budsjett ikke er øremerket midler til flere stillinger i barnevernet.

– Jeg er ikke bare skuffet, jeg er lei meg. De som bærer denne byrden er både de sårbare barna og familiene deres som ikke får den hjelpen de trenger, og våre medlemmer som ikke får de virkemidlene de trenger i sin hverdag. Barnevern er relasjonskrevende arbeid, og man kan ikke effektivisere seg bort fra det, sier Kvisvik.

SATSNING: Barneminister Solveig Horne (FrP) sier regjeringen legger til rette for et best mulig barnevern.  Arkivbilde fra barnevernskongressen.

SATSNING: Barneminister Solveig Horne (FrP) sier regjeringen legger til rette for et best mulig barnevern. Arkivbilde fra barnevernskongressen.

Eirik Dahl Viggen

– Kortsiktig tankegang

87 ekstra millioner skal gå til det statlige barnevernet, og pengene skal dekke det som omtales som en forventet økt aktivitetsvekst i statlig barnevern.

– Vår ambisjon er et barnevern som gir flere barn og familier rett hjelp til rett tid, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) i en pressemelding.

I pressemeldingen presiseres det at pengene skal gå til kjøp av tjenester fra private leverandører. FO-leder Kvisvik er ikke imponert over presiseringen.

– Jeg mener det er bekymringsfullt at en sentral velferdstjeneste som barnevernet skal basere seg på kjøp av tjenester fra private leverandører. Det fører blant annet til anbudsutsetting, og er en svært kortsiktig tankegang, sier Kvisvik.

Bekymret for asylbarna

I budsjettet er det gjort en overslagsbevilgning på nesten 1,7 milliarder kroner til «refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere». Posten er økt fra 1,2 milliarder i budsjettet for 2015.

– Denne økningen kommer nok av at det er forventet en stor økning av enslige mindreårige asylsøkere i Norge, heller enn at man har innført noen nye ordninger, sier Kvisvik.

Det kommer stadig flere enslige, mindreårige asylsøkere til Norge. Flere av dem er barn under 15 år, men flesteparten er mellom 15 og 18 år. De har ikke krav om å bli tatt hånd om av barnevernet, men blir tatt hånd om av utlendingsmyndighetene på lik linje med voksne asylsøkere.

– Jeg er bekymret for at man viderefører denne ordningen heller enn å gi disse barna et tilbud i barnevernet. De har ofte rømt fra krig og konflikt i hjemlandene sine, og trenger omfattende ivaretakelse og høy voksentetthet, noe de kan få i barnevernet, sier Kvisvik.

– Nedprioritert

Leder i Landsforeningen for barnevernsbarna, Sandrina Sandell, mener barnevernsbarna blir nedprioritert i årets budsjett.

– Slik det ser ut nå, blir Barnevernsbarna nedprioritert i statsbudsjettet for 2016. Barnevernsløftet hadde som mål å øke antallet ansatte med 1500, men det ser ut til å ha stoppet mens det fortsatt mangler minst 600. Landsforeningen for barnevernsbarn ber Venstre og KrF å rydde opp, sier Sandell.

Hun mener mangelen på flere øremerkede stillinger i barnevernet er uforsvarlig, og at det nå er opp til regjeringens støttepartier å rydde opp.

– Det er uforsvarlig å ikke øke antall stillinger i barnevernet. Det er barna det går ut over. Barn som trenger tid for å skape relasjoner, tid som de ansatte ikke har i dag. Nå må Venstre og Krf arbeide for at det øremerkes flere hundre nye stillinger i barnevernet, sier Sandell.

Hun mener en styrking av barnevernet handler om å gi de svakeste barna en bedre og tettere oppfølging.

– Nå må stortinget med Venstre og Krf i spissen ta sitt ansvar og sikre at barna får en verdig oppfølging fra det offentlige, sier hun.

Styrket videreutdanning

Regjeringen har så langt satset hardt på etter- og videreutdanning av lærere, og i dette budsjettet kommer det også midler til etterutdanning av ansatte i barnevernet. En ny tilskuddsordning til barnevernfaglige videreutdanninger får til sammen 2,4 millioner kroner, som skal dekke utgifter til etterutdanning for ansatte i ulike typer barnevernsinstitusjoner. I pressemeldingen fra barne- og likestillingsdepartementet står det at ansatte i kommunale barnevernsinstitusjoner vil bli prioritert.

– Økt kompetanse er avgjørende for å styrke barnevernet. Det har vist seg at rekruttering til videreutdanninger har vært et problem, og at økonomi er en viktig årsak til dette. Derfor bevilger vi midler til en ny tilskuddsordning der arbeidsgivere blant annet kan søke om å få dekket vikarutgifter for ansatte som tar videreutdanning, sier Horne.

Horne og Regjeringen ønsker også å gjennomføre et prøveprosjekt med å overføre ansvaret for barnevern fra stat til kommune, i enkelte utvalgte prøvekommuner. Økt rammetilskudd til kommunene skal kompensere for ekstra utgifter og større ansvar i de kommunene som skal gjennomføre prøveprosjektet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver på sine nettsider at den reelle økningen i frie midler til kommunene er på til sammen 4,7 milliarder kroner i dette budsjettet.

Les mer om statsbudsjettet her.

07.10.2015
11:56
21.08.2023 17:14