LIKEPENSJON: En pensjonsordning som ikke kompenserer kvinners deltid, vil virke diskriminerende, mener FOs Tone Faugli, her i paneldebatt med Per Kristian Sundnes fra KS og likestilllingsombud Hanne Bjurstrøm.

LIKEPENSJON: En pensjonsordning som ikke kompenserer kvinners deltid, vil virke diskriminerende, mener FOs Tone Faugli, her i paneldebatt med Per Kristian Sundnes fra KS og likestilllingsombud Hanne Bjurstrøm.

Eirik Dahl Viggen

Pensjonsstrid i LO:

FO går imot Fellesforbundet på pensjon

– Grunnleggende usolidarisk, mener FO-ledelsen om Fellesforbundets pensjonsforslag. – Beklagelig av gutteklubben grei, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.
18.02.2016
13:21
18.02.2016 16:06

solfrid.rod@lomedia.no

– Pensjon er som forsikring, den må bygge på kollektive ordninger og solidaritet, ikke på individuelle avtaler, fastslo FO-leder Mimmi Kvisvik under pensjonsfrokosten FO hadde invitert til torsdag.

Bakgrunnen for pensjonsstriden i LO er et forslag Fellesforbundet og Norsk Industri har blitt enige om for tjenestepensjon i privat sektor: Hver arbeidstaker oppretter en personlig pensjonskonto og kan selv velge leverandør.

Trine Lise Sundnes, leder i Handel og kontor, har frontet kampen mot individuelle ordninger internt i LO. Nå får hun altså støtte av FO.

Les også: Dette er pensjonsstriden innad i LO

Kollektive versus individuelle ordninger

Kvisvik sitter i LOs inntektspolitiske utvalg, som har ett møte igjen før LO tirsdag i neste uke skal vedta kravene i årets hovedtariffoppgjør.

– Målet er å komme til enighet på det møtet. Men det er ikke til å legge skjul på at vi er uenige om veien videre når det gjelder kollektive versus individuelle ordninger, sier Kvisvik.

Men er det ikke sånn i LO at det blir som Fellesforbundet vil?

– Det er ikke sikkert. I verste fall blir det sånn bare for dem. Deres modell er helt uaktuell når det gjelder offentlig tjenestepensjon, sier Kvisvik.

– Veldig beklagelig

Paneldeltakerne på FOs frokostseminar var heller ikke begeistret for forslaget fra Fellesforbundet og Norsk industri.

– Det er veldig beklagelig at gutteklubben grei legger opp til en ordning som har en stor slagside for kvinner. Jeg heier på damene i LO, sa likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Fellesforbundet: – LO avgjør dette neste uke

Det største LO-forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, vil ikke kommentere dagens påstander fra FO og Likestillingsombudet.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette. Vi ser nå fram til at LOs representantskap skal behandle saken førstkommende tirsdag. Da blir det klart hva LO-felleskapet ønsker, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Blir dyrt for arbeidstakerne

Fafo-forsker og pensjonsekspert Jon Hippe mener forslaget i realiteten innebærer et negativt lønnskrav fra Fellesforbundet. Dette fordi utgiftene knyttet til kapitalforvaltning overføres til den enkelte. I dag dekkes dette av arbeidsgiver.

Når hver enkelt arbeidstaker skal løpe rundt på markedet og finne sin pensjonsleverandør, blir det trolig en god del dyrere enn når arbeidstakere forhandler kollektivt for alle sine ansatte, påpeker Hippe.

Forsker og pensjonsekspert Jon Hippe tror ikke LO kommer til å gå for individuelle pensjonskonti.

Forsker og pensjonsekspert Jon Hippe tror ikke LO kommer til å gå for individuelle pensjonskonti.

Eirik Dahl Viggen

– Jeg tror ikke dette blir noe av. Jeg har vondt for å tro at LOs representantskap vil vedta et slikt krav, sa Hippe.

– Det de sier er at hvis du har en dårlig pensjonsordning fra før, så skal du være så heldig at du får lov til å spare selv. Det er grunnleggende usolidarisk.

Skal pensjonen kompensere ulikelønn?

Spørsmålet FO stilte på sin pensjonsfrokost er hvordan en ny ordning kan ivareta likestillingen.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik påpekte flere årsaker til at kvinner har lavere pensjon enn menn. Kvinner har lavere lønn, jobber mer deltid enn menn og tar større del av det ulønnede omsorgsarbeidet. På toppen kommer skilsmisser og endrede samlivsformer.

Spørsmålet er om og eventuelt hvordan pensjonsordningene skal ta hensyn til eller kompensere for de ulikhetene som baller på seg gjennom livet.

– Problemet er ikke kvinners pensjon, men kvinners posisjon i arbeidslivet. Spørsmålet er om dette skal kompenseres i pensjonssystemet, sa forsker Hippe.

– Kvinner tjener mindre. Det kan partene gjøre noe med, sa Sundnes, forhandlingsleder i KS.

Les også: Slik kan kvinnelønna økes

Ny offentlig tjenestepensjon

Regjeringen tok i fjor initiativ til å se på opptjeningsreglene for den offentlige tjenestepensjonen, og inviterte med LO, YS og Akademikerne. Partene er enige om at det må lages en ny og bedre ordning. Særlig yngre arbeidstakere kommer dårlig ut i dagens ordning.

Gruppa hadde torsdag sitt avsluttende møte. De nærmer seg trolig reelle drøftinger om en framtidig modell, opplyste statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem, på frokostseminaret.

Regjeringen ønsker likere pensjonsordninger i offentlig og privat sektor, blant annet for å øke fleksibiliteten og mobiliteten i arbeidslivet. Slik det er i dag, er det mye pensjonspenger å tape for den som bytter jobb og sektor.

– Jeg opplever at det er en sterk felles interesse for å utforme en ny offentlig tjenestepensjon som er forutsigbar og som motiverer til arbeid, sa Sættem.

Han understreket at ordningen må utformes med tanke på yngre kvinner, ikke de som i dag nærmer seg pensjonsalder.

Yngre kvinner har et arbeidsmønster som i større grad ligner på menns arbeidsmønster, påpekte statssekretæren.

Fortsatt mye deltid

Tone Faugli, nestleder i FO, er glad for at regjeringen har tatt initiativ til en bedre ordning. 80 prosent av FOs medlemmer er født etter 1958, og står dermed uten visshet om sin framtidige pensjon, påpekte hun.

Faugli kjøper imidlertid ikke argumentet at yngre kvinner nærmer seg menns arbeidsmønster med hovedsaklig hele stillinger.

– Vi har fortsatt ikke likelønn, og vi har enormt mye deltid blant kvinner i offentlig sektor. Hvis den nye ordningen ikke tar hensyn til det, blir den diskriminerende, mener Faugli.

En pensjonsordning som kompenserer kvinners frivillige deltid, blir et helt feil signal, mener både statssekretæren og likestillingsombudet.

– Det kan vi snakke om den dagen det blir hovedregelen å tilby en vernepleier eller en hjelpepleier 100 prosent stilling, repliserer Tone Faugli.

– Må skape heltidskultur

Også likestillingsombud Hanne Bjurstrøm er usikker på om kvinners tilknytning til arbeidslivet blir mer likt menns.

– Blant kvinner på min alder og litt yngre ser vi at en del velger å jobbe deltid fordi de har råd til det. Skal vi oppnå målet om likepensjon, må det skapes en heltidskultur, mener Bjurstrøm.

Hun tror mange kvinner tenker altfor lite på pensjon, og at mange får sjokk når de skjønner hvor lite penger de faktisk må leve på.

Pensjon er som forsikring, den må bygge på solidaritet, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Pensjon er som forsikring, den må bygge på solidaritet, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Eirik Dahl Viggen

FO-leder Mimmi Kvisvik er ikke så begeistret for begrepet heltidskultur. Hun mener det dekker over strukturelle forhold og årsaker til deltidsarbeid.

– Det er løfterikt å høre at alle mener vi må gjøre noe med opptjeningsmønstrene før pensjonsalder. Vi må gjøre noe med heltid og med likelønn. Jeg har aldri hørt et panel så enige om det, avsluttet Kvisvik.

Les også: Dette må du vite om pensjon

18.02.2016
13:21
18.02.2016 16:06