JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
DE DYRE MINUTTENE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil frigjøre tid til de Nav-brukerne som trenger mest oppfølging.

DE DYRE MINUTTENE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil frigjøre tid til de Nav-brukerne som trenger mest oppfølging.

Jan-Erik Østlie

FO fornøyd med mindre toppstyring og mer faglig skjønn i Nav

Nav-kontor med færre tellekanter og mer myndighet, det er musikk i FOs ører. – Men færre og større kontorer står i motsetning til statsrådens ønske om at Nav skal være tettere på det lokale arbeidslivet, advarer Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen.
20.05.2016
14:31
20.05.2016 14:31

solfrid.rod@lomedia.no

Anniken Hauglie la fredag fram regjeringens melding om Nav.

– Det er for mye rapportering på feil ting, sier arbeids- og sosialministeren.

– Det er til liten nytte å telle antall tiltak hvis personen ikke kommer i arbeid. Det er det spørsmålet ansatte må stille: Fører dette tiltaket til at denne brukeren får jobb?

Nav-meldingen ligger tett opp til fjorårets anbefalinger fra Vågeng-utvalget. Sigrun Vågeng er nå Nav-direktør.

Les også: Nav og arbeid har skilt lag, mener ekspertutvalg (fontene.no 9.4.15)

– Ja til mer faglighet

– FO ønsker velkommen et Nav med færre tellekanter og mer rom for faglig skjønn. Dette stemmer godt med det vi hører både fra våre medlemmer og fra brukerorganisasjonene vi samarbeider med, sier Kathrine Haugland Martinsen, medlem i FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for sosionomer.

- Førsteinntrykket er godt, jeg gleder meg til å lese meldingen ordentlig, sier FOs Kathrine Haugland Martinsen.

- Førsteinntrykket er godt, jeg gleder meg til å lese meldingen ordentlig, sier FOs Kathrine Haugland Martinsen.

Tri Nguyen Dinh

Hun er derimot svært kritisk til regjeringens ønske om å slå sammen til større og færre Nav-kontor.

– Store fagmiljøer er til liten nytte hvis de ikke kommer folk til gode. Nærhet til brukerne er en forutsetning for tett og god sosialfaglig oppfølging, påpeker Martinsen.

Hun støtter seg på en forskningsrapport fra Arbeidsforskningsinstituttet, som viser at de ansatte opplever betingelsene for sosialfaglig arbeid som best på de mellomstore kontorene.

Martinsen understreker at hun ikke har rukket å lese rapporten, og uttaler seg på bakgrunn av pressemeldingen og pressekonferansen.

Les også: FO: – Arbeidslinja kom ikke med Nav (fontene.no 19.5.16)

Jobb nummer en: Arbeid

Av sju millioner brukermøter i året handler kun tre prosent om arbeid, påpekte ekspertutvalget. Og etterlyste mer kompetanse om lokalt arbeidsliv. Statsråd Hauglie følger opp:

– Jobb nummer én er et mer arbeidsrettet Nav. Et Nav som kjenner det lokale næringslivets behov og som kan matche brukere som trenger arbeid med arbeidsgivere.

– Dette står i motsetning planen om færre og større kontorer. Hvis Nav skal kjenne det lokale arbeidslivet, må kontorene være plassert i lokalsamfunnet, mener Martinsen.

Hun minner om at Nav ikke kan slippe sine brukere så snart de får en jobb.

– For personer med sammensatte problemer kan det være nødvendig med oppfølging over lengre tid. Det er også viktig med sosialfaglig kompetanse overfor arbeidsgiverne. Hvis de skal åpne døra for folk som i utgangspunktet står langt unna arbeidslivet, trenger de også informasjon og oppfølging, påpeker sosionomen.

Hauglie vil oversette fra navsk til norsk

Nav-ansatte bruker for mye av tiden sin på oppgaver som kunne vært løst med bedre nettsider, flere selvbetjeningsløsninger og et forståelig språk, mener Hauglie. Hun siterer et ungdomsutvalg i Nav på at det kreves mye oversettelse fra navsk til norsk.

– Vi må frigjøre tid, slik at de dyre minuttene brukes på de som trenger det mest, mennesker med sammensatte problemer. Vi andre kan klare mer selv med bedre digitale løsninger, sier hun.

Martinsen synes det er vanskelig å anslå hvor mye tid som kan frigjøres, men advarer mot overdreven oppmerksomhet på teknologiske løsninger.

– Selvfølgeig skal Nav ha gode tekniske løsninger og forståelig informasjon. Men FO er mest opptatt av de som trenger sosiale tjenester. For dem er det ikke for mange besøk, heller for få. Det blir lett mye fokus på e-læring og IKT, i stedet for å styrke nærheten til brukerne og sikre god sosialfaglig oppfølging, mener hun.

– Nav trenger flere sosionomer

FO mener Nav trenger flere ansatte, ikke minst flere sosionomer.

– Det er mye snakk om videreutdanning og behov for mer kompetanse i Nav. Jeg skulle ønske Nav ble flinkere til å etterspørre sosionomer, som jo har nettopp den kompetansen, sier Martinsen.

Hun understreker at også lederne på Nav-kontorene må ha sosialfaglig kompetanse.

Regjeringens Nav-melding

Et mer arbeidsrettet Nav.

Tidlig innsats: Alle under 30 år med behov for hjelp skal få det innen åtte uker.

Myndiggjøring av Nav-kontorene: færre regler, mindre toppstyring.

Gi Nav-kontoret større mulighet til å gjennomføre tiltak i egen regi.

Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen.

Flere selvbetjeningsløsninger.

Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging.

Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning.

Stimulere til større Nav-kontor – økt kompetanse på hvert kontor.

20.05.2016
14:31
20.05.2016 14:31

Regjeringens Nav-melding

Et mer arbeidsrettet Nav.

Tidlig innsats: Alle under 30 år med behov for hjelp skal få det innen åtte uker.

Myndiggjøring av Nav-kontorene: færre regler, mindre toppstyring.

Gi Nav-kontoret større mulighet til å gjennomføre tiltak i egen regi.

Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen.

Flere selvbetjeningsløsninger.

Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging.

Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning.

Stimulere til større Nav-kontor – økt kompetanse på hvert kontor.