Inger Lisbet Hegland forklarte hvorfor FO Sør-Trøndelag ikke vil delta på Trondheimskonferansen, og fikk full støtte fra landsstyret.

Inger Lisbet Hegland forklarte hvorfor FO Sør-Trøndelag ikke vil delta på Trondheimskonferansen, og fikk full støtte fra landsstyret.

Eirik Dahl Viggen

FO boikotter Trondheims-

konferansen

FO oppfordrer sine medlemmer til ikke å delta på Trondheimskonferansen 2014. Årsaken er at Arne Byrkjeflot fortsatt sitter i styret i LO Trondheim.
11.12.2013
14:19
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Byrkjeflot innledet mens han var leder i LO Trondheim et forhold til en nesten 40 år yngre kvinne, som da var medlem av ungsomsutvalget og som nå er død. Byrkjeflot utnyttet sin maktposisjon og handlet i strid med med den etiske standarden tillitsvalgte i LO bør ha, mener FOs landsstyre, som har vært samlet i Oslo i to dager.

Byrkjeflot har trukket seg som leder av LO Trondheim, men sitter fortsatt i styret, og står på programmet for Trondheimskonferansen, som arrangeres i januar 2014. FO er sterkt kritisk til at LO Trondheims håndtering av saken, og ønsker å markere sitt syn.

– Sviktende dømmekraft

LOs juridiske avdeling har vurdert Arne Byrkjeflots forhold til den unge kvinnen, og konkludert med at han «har vist grovt sviktende dømmekraft, og en opptreden som ikke er forenlig med å være ledende tillitsvalgt i LO».

FOs landsstyre slutter seg til denne konklusjonen. Landsstyret kan ikke instruere fylkesavdelinger eller medlemmer til ikke å delta, men oppfordrer FO-ere til å holde seg unna den årlige konferansen.

Svekker LOs omdømme

Bakgrunnen for landsstyrets beslutning er en uttalelse fra FO Sør-Trøndelag. Der heter det at «Byrkjeflot har svekket LOs omdømme ved å inngå et forhold til en ungdomstillitsvalgt over tid, og måten han har håndtert dette på i ettertid.»

– Som ledende tillitsvalgt i fagbevegelsen må man ha klart for seg hvilken posisjon man har. Byrkjeflot setter hele fagbevegelsen i et dårlig lys ved å bagatellisere det han har gjort og ikke å ta konsekvensene, sa landsstyrerepresentant fra FO Sør-Trøndelag, Inger Lisbet Hegland, da hun redegjorde for fylkesavdelingens behandling av saken.

– Enstemmig

Hegland fikk mye støtte. Forbundsleder Mimmi Kvisvik utfordret representantene på å støtte FO Sør-Trøndelag, og fikk et enstemmig landsstyre med på det.

– Det er viktig at vi som forbund markerer tydelig at dette er en type opptreden som ikke hører hjemme i fagbevegelsen, sier Kvisvik.

Du synes ikke det er litt drastisk å boikotte en hel konferanse på grunn av en persons feilsteg?

– Det sitter langt inne. Og vi ville ikke gjort det hvis ikke Byrkjeflot fortsatt skulle ha en sentral rolle på konferansen. Han står fortsatt oppført i programmet som innleder. Vi ønsker å være tydelige på at vi mener at våre unge medlemmer skal skjermes fra slik opptreden, sier Kvisvik.

Brått på LO

Trondheimskonferansen kalles gjerne et politisk verksted for venstresiden i fagbevegelsen. FO har de siste seks årene vært representert med mellom 60 og 100 deltakere, opplyser leder i FO Sør-Trøndelag Heidi Klokkervold.

– Dette kom brått på, sier nestleder i LO Trondheim, Svein Åge Samuelsen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere FOs vedtak, de må FO selv stå for. Men vi har landet en løsning i Trondheim, som det er bred enighet om lokalt, og som har støtte i LOs ledelse. Den innebærer at Arne Byrkjeflot ikke lenger er leder, han går også ut av arbeidsutvalget.

Du virker overrasket, men lokale FO-ere har jo framsatt kraftig kritikk mot dere?

– Ja, det har jeg registrert.

11.12.2013
14:19
27.08.2015 20:01

Mest lest