MÅ RUSTES OPP: Flyktninger møtes i stor grad av frivillige, som her utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. FO etterlyser barneverns- og sosialfaglig kompetanse i hjelpeapparatet.

MÅ RUSTES OPP: Flyktninger møtes i stor grad av frivillige, som her utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. FO etterlyser barneverns- og sosialfaglig kompetanse i hjelpeapparatet.

Christian Vassdal

Flyktningstrømmen til Norge beregnes til 75 millioner kroner

Regjeringen blar opp 75 millioner kroner ekstra til å bosette flyktninger. Altfor lite, mener FO og KS.
07.10.2015
14:21
07.10.2015 14:23

solfrid.rod@lomedia.no

Enslige mindreårige asylsøkere kommer i økende antall til Norge. Kapasiteten i mottakene utfordres, påpeker regjeringen. I neste års statsbudsjett foreslås et ekstratilskudd på 25 millioner kroner til bosetting av enslige mindreårige. Det kommer i tillegg til en ekstrapott på 50 millioner til bosetting generelt.

– Langt fra nok

Regjeringen bevilget nylig 227 millioner kroner ekstra for inneværende år, og sier i dag at den vil vurdere tilleggsbevilgninger på dette området.

– Pengene for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene er langt fra nok til å møte den akutte utfordringen. Her får Stortinget en viktig jobb å gjøre, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Langt fra nok til å møte kommunenes utfordringer, mener Gunn Marit Helgesen i KS.

Langt fra nok til å møte kommunenes utfordringer, mener Gunn Marit Helgesen i KS.

Ingrid Aas

FO er helt enig. Særlig bekymret er forbundet for flyktninger og asylsøkere mellom 15 og 18 år. De er ikke barnevernets ansvar, og møter ikke ansatte med barneverns- og sosialfaglig kompetanse.

– Forferdelige forhold

Barnevernsinstitusjoner har en bemanningsnorm som sikrer én ansatt per tre barn. På et transittmottak kan det gå opptil 300 mindreårige flyktninger og på fem ansatte. Dette skriver FO i et brev forbundet har sendt alle politiske partier sammen Redd Barna, Norsk folkehjelp, Press, Noas, Barneombudet og Norsk barnelegeforening.

Organisasjonene krever bedre helse- og barnevernstilbud på asylmottakene og styrket kompetanse om menneskehandel, samt tiltak for å sikre nok verger/representanter for mindreårige.

– Vi hadde forventet penger til å opprette flere stillinger. Det er forferdelige forhold vi tilbyr barn og unge som er på flukt aleine, sier Kathrine Haugland Martinsen i FOs politiske ledelse.

- Vi hadde forventet penger til flere stillinger, sier Kathrine Haugland Martinsen i FO.

- Vi hadde forventet penger til flere stillinger, sier Kathrine Haugland Martinsen i FO.

Ylva Seiff Berge

– For stort press på kommunene

Hun mener det er mange propper i systemet. Regjeringen burde fjernet proppene, selv om budsjettet er lagt for en stund siden.

– Det blir for stort press på kommunene når det gjelder bo-oppfølging, introduksjonsprogram og integreringsarbeid. I det store regnestykket er det dårlig økonomi å gi ungdommer så dårlige odds, mener Haugland Martinsen.

Av lyspunkter på dette budsjettområdet nevner hun at regjeringen foreslår tre millioner kroner ekstra til arbeidet med å vurdere flyktningenes alder.

07.10.2015
14:21
07.10.2015 14:23