Fjernstyrte satellitter er framtiden

Familievernkontorene slås sammen og får lokale satellittkontorer.
10.11.2014
10:30
27.08.2015 20:01

Planen foreligger i form av direktoratets evalueringsrapport (se fakta) om framtidig organisering av familievernkontorene. De føler seg overstyrt. Nå frykter de for autonomien.

– Vi har en følelse av goodwill blant politikerne, men sliter med direktoratets og regionkontorenes ideer om sammenslåing og såkalt robuste enheter, sier leder for faggruppa Trond Østby.

– Fjernledelse

Faggruppa for medlemmer i familievernet møttes i Oslo 17. oktober for å diskutere familievernets framtid. Fra sitt utkikkspunkt som familieterapeut ved familievernkontoret i Follo og hovedtillitsvalgt i Stiftelsen Kirkens familievern, ser Trond Østby allerede utviklingen i retning små satellittkontorer.

– Resultatet blir fjernledelse via telefon. Det blir en gjeng med privatpraktiserende samlet under et kontor på en helt annen adresse. Tverrfagligheten, møtene med andre fagpersoner, kan bli vanskelig å opprettholde, sier Østby.

– Bufdir har et tillitsproblem opp mot oss som jobber med klienter. Jeg opplever at de ikke hører på oss. Det er et overdimensjonert byråkrati hvor pengene forsvinner når det bevilges mer, til utredninger, mer til byråkratstillinger, sier Heidi Farstad Kvalheim ved Bjørgvin familievernkontor.

Sikkerhet

Trusler mot ansatte er ikke ukjent for de tillitsvalgte.

– Det blir som regel sittende én eller to ansatte på hvert sted. Som tillitsvalgt er jeg i tvil om man er i stand til å ivareta sikkerheten i møte med aggressive klienter. Hvis du har et lite kontor med tre-fire, er det tross alt tryggere.

Avstander

Så var det klientenes interesser: Med sammenslåtte kontorer og mindre kapasitet lokalt, kan brukerne, par og eks-par midt i en kritisk barnefordelingsfase, risikere å reise opptil to timer for å møte til terapi eller mekling.

Østby er også bekymret for om Bufdir gjennom sentralisering innsetter en ny type leder utdannet fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), og ikke lenger skal rekruttere fra familievernets tradisjonelle fagkompetanse.

Mister lokal tilknytning

– Vi har sett over lang tid at flere kontorer har blitt slått sammen. Den lokale forankringa går tapt, og lederen kan befinne seg langt unna klientene, sier Jan Stokkebekk fra familievernkontoret i Bergen.

Faggruppas Trond Østby er bekymret for signalene som kommer om økt spesialisering, for det kan reduserere tiden til kjerneoppgaver som par- og familieterapi. Faggruppa går inn for at alle terapeutene ved familievernkontor skal ha utdanning innenfor par- og familieterapi, samt megling.

Foreldreansvar

Barneminister Solveig Horne (FrP) møtte faggruppa til en samtale om familievernets framtid, sammen med Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og Sonja Mandt (Ap), begge fra Stortingets familie- og kulturkomité.

Horne vil gjerne gi familievernkontorene mer ansvar for å følge opp foreldre som er fratatt omsorgen for barna sine. Det er ikke sikkert alle kontorene skal drive med alt, mener hun. Noen kontor kan bygge opp spisskompetanse på enkelte områder.

– Det er interessant når det vi tror blir forenklinger faktisk blir mer byråkrati. De ekstra pengene vi har lagt inn i familievernet nå (27 millioner kroner, red. anm.), skal gå til stillinger, lover Solveig Horne.

– Vi driver med relasjonelt arbeid, ikke logistikk. Av og til har vi inntrykk av at det er hensyn til logistikk som ligger bak det direktoratet bestemmer, mens revisorene puster dem i nakken, sier leder for barnevernspedagogenes seksjonsråd, Ellen Galaasen.

edv@lomedia.no

Det blir en gjeng med privatpraktiserende samlet under et kontor på en helt annen adresse.

Trond Østby, leder i faggruppa for FO-medlemmer i familievernet

Familievernet under omstilling

Statens barne-, ungdoms- og familiedirektorat Bufdir omstrukturerer familievernet

Det blir større kontorer og flere utekontorer

Antall terapeutårsverk skal økes

Målet er effektivisering og et nasjonalt likeverdig tjenestetilbud

Kilde: Dimensjonering og organisering av familieverntjenestene, en evaluering. Bufdir 21. jan. 2014

10.11.2014
10:30
27.08.2015 20:01

Familievernet under omstilling

Statens barne-, ungdoms- og familiedirektorat Bufdir omstrukturerer familievernet

Det blir større kontorer og flere utekontorer

Antall terapeutårsverk skal økes

Målet er effektivisering og et nasjonalt likeverdig tjenestetilbud

Kilde: Dimensjonering og organisering av familieverntjenestene, en evaluering. Bufdir 21. jan. 2014