– Ved å bruke animasjon ønsket vi å vekke interesse og ufarliggjøre temaet. Vår erfaring viser at barn som kommer til krisesenteret har behov for lettfattelig informasjon, sier Wanja J. Sæther.

– Ved å bruke animasjon ønsket vi å vekke interesse og ufarliggjøre temaet. Vår erfaring viser at barn som kommer til krisesenteret har behov for lettfattelig informasjon, sier Wanja J. Sæther.

Eirik Dahl Viggen

Filmer skal hjelpe barn på krisesentre

Salten krisesenter og Redd Barna har samarbeidet om to filmer for barn. – Ved å bruke animasjon ønsket vi å vekke interesse og ufarliggjøre temaet, sier krisesenterleder Wanja J. Sæther.
04.10.2016
13:20
04.10.2016 13:20

Ines.Zander@lomedia.no

– Målet er å gi barn som kommer på krisesenter en enkel og forståelig forklaring på hvorfor de er der, og hva som skal skje videre, sier Wanja J. Sæther, leder for krisesenteret i Salten i en pressemelding fra Redd Barna.

Lettfattelig informasjon

På senteret i Bodø bor det årlig mellom 20 og 30 barn som har måttet flykte fra hjemmet sitt på grunn av vold, trusler og utrygge forhold.

De to filmene er et samarbeidsprosjekt mellom krisesenteret og Redd Barna, og filmene er de første i sitt slag.

– Ved å bruke animasjon ønsket vi å vekke interesse og ufarliggjøre temaet. Filmen skal man kunne se sammen med voksne, og man kan se den flere ganger. Vår erfaring viser at barn som kommer til krisesenteret har behov for lettfattelig informasjon. I den akutte situasjonen er det ikke alltid lett å få med seg alle opplysningene, og derfor er det viktig at informasjonen kan gjentas, sier Sæther.

Barna forteller

I filmen «Det trygge huset» forteller barn som har bodd på krisesenter om sine opplevelser, mens «Fuglekassa» er en informasjonsfilm om krisesenteret.

– Noen ganger trenger man å komme seg litt bort, til et trygt sted hvor man kan sove godt og ikke være redd. Krisesenteret er et sånt sted. Her er det alltid voksne som passer på, dag og natt. Og hver familie får bo trygt, så lenge de trenger det, sier barna.

Premiere med Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) åpnet premieren da de to filmene ble presentert i september.

Målet til Sæther er at alle barn som kommer på krisesentre i Norge skal få se filmene.

– Foreldrene til barn som bor på krisesenter vil også kunne ha nytte av filmene, i likhet med de ansatte på sentrene. Filmene skal videre kunne brukes i veiledning, undervisning og i samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet, sier lederen for krisesenteret i Salten.

Filmene er laget med støtte fra både Redd Barna, Justis- og beredskapsdepartementet og Bufdir, og de er oversatt til tre språk.

04.10.2016
13:20
04.10.2016 13:20