Fem kvinner på topp i FO

Med Irmelin Sangolt Tjelflaat og Kathrine Haugland Martinsen er valgkomiteens lederkabal komplett en uke før FO-kongressen begynner.
11.03.2015
22:20
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

– Valgkomiteen er godt fornøyd med sammensetningen av det nye arbeidsutvalget. Vi har stor tro på at de som vi nå har innstilt, vil utgjøre et godt team, uttaler Nils Ola Sande, leder i valgkomiteen.

Særlig stor spenning har det knyttet seg til hvem valgkomiteen mener skal erstatte Ellen Galaasen, som har vært medlem av arbeidsutvalget og leder for barnevernspedagogseksjonen siden 2010. Reaksjonene var sterke da det ble kjent at valgkomiteen ikke vil ha med Galaasen videre.

– Spennende

Nøyaktig en uke før kongressen åpner kunngjorde valgkomiteen at valget har falt på Irmelin Sangolt Tjelflaat, barnevernspedagog på 47 år med bakgrunn fra miljøterapi og barne- og ungdomspsykiatri.

Hva tenkte du da du ble spurt om sitte i FO-ledelsen?

– Jeg tenkte oi, det var spennende at noen tenker at jeg kan gjøre en god jobb i denne vanskelige tiden. Og da tenker jeg ikke bare på interne konflikter, men på at det er store oppgaver for FO, både nasjonalt og internasjonalt, sier Tjelflaat på telefon fra Stavanger.

– Jeg er spurt som et alternativ

Hun er forberedt på at det kan bli kampvotering om vervet hun er innstilt på.

– Jeg er rolig på det. Jeg er opptatt av at jeg ikke skal bli et nytt innslag i organisasjonsdebatten. Jeg er spurt som et alternativ. Jeg har ikke gjort meg opp noen veldig tydelig og klar mening om organisasjonsdebatten. Jeg kommer egentlig litt inn fra utsiden. Jeg tenker at det kan være bra at jeg ikke har flagget sterke meninger om dette. Jeg kommer til å være lojal mot det kongressen bestemmer. Når det er sagt, så er jeg sikker på at de som vil endre vedtektene har gode intensjoner og at de er kloke mennesker som har tenkt gjennom hensikten med en slik endring, sier Tjelflaat.

– God på fag og politikk

Irmelin Sangolt Tjelflaat var ferdig utdannet barnevernspedagog i 1991, og har arbeidet i barne- og ungdomspsykiatrien som miljøterapeut. Hun har også arbeidet som familieterapeut og MST-terapeut.

Tjelflaat er nå regiontillitsvalgt på heltid i Bufetat region Vest.

«Tjelflaat er opptatt av barnevernspedagogenes kompetanse og utviklingen av barnevernsfaget. Hun er også opptatt av sikkerhet på jobben, og har god forståelse for politikk og politisk påvirkning. Hun har ledererfaring, et godt profesjonelt nettverk, er god på samarbeid og rolleavklaring», heter det i valgkomiteens innstilling.

– Jeg er veldig opptatt av klinikerrollen, miljøterapeuten og praksisfeltet. For meg er det viktig at FO er et fagorientert forbund, samtidig som vi skal jobbe medlønn og arbeidsforhold. FO er både yrkes- og fagbevegelse, sier Tjelflaat til Fontene.

Barnevernspedagogen bor på Sola utenfor Stavanger, og har tre barn, en ungdomsskoleelev som fortsatt bor hjemme, og to som har flyttet ut og studerer i Bergen.

Hun planlegger å pendle mellom FO-kontoret i Oslo og hjemmet like ved flyplassen på Sola.

Brukerorientert sosionom

Kathrine Haugland Martinsen er innstilt som AU-medlem og leder av seksjonsrådet for sosionomer. Martinsen var ferdig utdannet sosionom i 2000, og har en master i sosialt arbeid fra 2011. Hun kommer fra en stilling som rådgiver i fagutviklingsenheten i Kirkens Bymisjon i Oslo.

Tidligere har hun arbeidet i Batteriet og i FO sentralt, den gang som fagkonsulent innen helse- og sosialpolitikk.

Valgkomiteen beskriver henne som faglig sterk, brukerorientert og god på samfunnsfaglig arbeid og politisk påvirkningsarbeid. «Hun har god rolleforståelse, evnen til å løfte blikket, setter seg raskt inn i nye problemstillinger og leverer», heter det i innstillingen.

– Kjempeglad

Komiteen legger også vekt på at Haugland Martinsen har et stort nettverk, både i brukerorganisasjoner og politiske myndigheter.

– Jeg ble kjempeglad da jeg ble spurt om å gå inn i FOs ledelse. Jeg kjenner FO godt og vet at det er en organisasjon med dyktige, kreative og modige sosialarbeidere, sier Haugland Martinsen til Fontene.

Måtte du tenke deg om?

– Ja, det er klart. Man må tenke seg nøye om når man blir spurt om å påta seg en så stor oppgave. Men jeg hoppet veldig fort om bord i den tanken.

Samfunnsarbeid

Hvilke hjertesaker tar du med deg inn i vervet?

– Jeg er veldig opptatt av at vi sosialarbeidere har en spesiell posisjon når det gjelder å avdekke forhold som skaper ulikhet og fattigdom. For å skape endring trengs det politisk innsats fra et sterkt FO og fra sterke profesjoner. Og så er jeg veldig opptatt av at den jobben skal vi gjøre sammen med brukerne, sier Martinsen.

Hun understreker at hun som medlem av FOs politiske ledelse vil ha et engasjement som favner bredt. Men det er samfunnsarbeid og nedenfra-perspektiv som ligger hennes hjerte nærmest.

– Jeg ønsker å slå et slag for samfunnsarbeidet i sosialt arbeid. Jeg ser på det som en god motstrategi i vårt individualiserte samfunn, sier Martinsen.

Hva tenker du om å komme inn i ledelsen på et tidspunktet der debatten raser om hva FO skal være og hvordan FO skal organiseres?

– Jeg har ikke gått så veldig inn i de debattene. Etter at jeg sluttet som fagkonsulent har jeg ikke hatt spesielle verv eller oppdrag for FO, og jeg har ikke ikke involvert meg i disse spørsmålene. Men jeg har veldig tro på at det etter kongressen kan bli en ny start for FO, sier Haugland Martinsen.

Den 41 år gamle sosionomen har tre barn i alderen to til 13 år, og bor på Oppsal i Oslo.

Ingen menn

Som tidligere omtalt innstiller komiteen på at leder Mimmi Kvisvik og nestleder Tone Faugli fortsetter i sine verv. Marianne Solberg Johnsen er innstilt som leder for vernepleierseksjonen.

I et så kvinnedominert forbund som FO er det ikke overraskende at de fem best egnede til toppverv er kvinner, mener valgkomiteens leder.

Komiteen har hatt mannlige kandidater til vurdering, men landet altså på fem kvinner på topp.

Hvordan kan det forsvares i et forbund som kjemper for likestilling?

– Det er mange hensyn å ta. Vi har vært opptatt av alder, kjønn og distrikt, men det aller viktigste for oss har vært å sette sammen et godt lag. Vi mener dette er det beste laget til å lede FO nå, mener vi, sier Nils Ola Sande.

Men bør det ikke sitte menn i ledelsen dersom man skal lykkes med å rekruttere flere menn til FO-yrkene?

– Det er alltid ønskelig. Men vi mener som sagt at dette er det beste laget. Og menn er godt representert i landsstyret og i seksjonsrådene. Generelt viser undersøkelser at menn er overrepresentert i lederverv i FO sett i forhold til andel av medlemsmassen, avslutter Sande.

11.03.2015
22:20
27.08.2015 20:01