Erna og Jonas vakler på stylter mot fattigdom

– Vi harselerer over politikere som ikke gjør nok for å få slutt på barnefattigdom, sier Johan Lothe i kampanjen 1 av 10 barn. De krever økt barnetrygd til alle barnefamilier.
11.09.2017
15:14
12.09.2017 10:43

anne@lomedia.no

– Vi angriper ikke et bestemt politisk parti, selv om vi har kledd oss ut som dukkene Erna og Jonas. Barnefattigdom er et felles politisk ansvar som alle partiene må ta. Det prøver vi å få politikerne til å forstå, sier Johan Lothe, daglig leder for Way Back og pressetalsmann for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge.

Han går nedover hovedgaten i Oslo, Karl Johan, mellom dukkene Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, og roper ut slagord og spørsmål: Kan dere bli enige om barnefattigdommen, Erna og Jonas?

– Politikerne kommer ikke med tiltak som monner. Vi kaller det plastring, smuler, knapper og glansbilder. Dette er den norske redningspakka mot barnefattigdom, sier han mens dukkene deler ut nettopp dette til forbipasserende.

STUNT PÅ VALGDAGEN: Erlend Nyheim og Tea Skogsrud gjør seg klar til å vandre ned Karl Johan som Jonas og Erna. Pressetalsmann Johan Lothe hjelper til.

STUNT PÅ VALGDAGEN: Erlend Nyheim og Tea Skogsrud gjør seg klar til å vandre ned Karl Johan som Jonas og Erna. Pressetalsmann Johan Lothe hjelper til.

Anne Myklebust Odland

Ett av ti barn

Samarbeidsforumet satte i gang kampanjen 1 av 10 barn i sommer, for å få oppmerksomhet om at barn har rett på en god oppvekst. Kampanjen er partipolitisk uavhengig og drives av tolv bruker- og interesseorganisasjoner. De mener politikerne gjør for lite med tanke på at ett av ti barn i Norge vokser opp i fattige familier med vedvarende lav inntekt. Organisasjonene som er representert i samarbeidsforumet har det til felles at de er opptatt av barna og er redd utenforskap skal gå i arv.

– Det er en avsporing å diskutere hvor mange fattige barn det er i Norge. Vi ser tendensen, flere står utenfor, det er det vi må ta tak i. Vi må slutte å diskutere hvordan vi definerer fattigdom. Vi tar utgangspunkt i at en person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i Norge, sier Lothe.

Fire strakstiltak

Samarbeidsforumet krever fire strakstiltak for å bedre situasjonen for fattige familier. De vil at barnetrygden prisjusteres og er universell, at vanskeligstilte skal ha lovfestet rett til varig bolig, at sosialstønaden oppjusteres og at barnefamilier sikres en forutsigbar inntekt til å leve av.

– Det aller viktigste å gjøre noe med er barnetrygden. Det er over 20 år siden den ble regulert opp til 970 kroner. Vi ønsker den oppjustert og indeksregulert, og at den skal bestå som en universell ordning. Vi vil ikke at rikere barnefamilier skal sponse fattige familier, vi mener barnetrygden skal være et spleiselag mellom alle, for barna er vi avhengig av, de skal ha det godt, sier han.

Samarbeidsforumet vil også at sosialstønaden oppjusteres til nivå med SIFOs satser. Statens institutt for samfunnsforskning har regnet ut hva man trenger for å klare seg.

– For enslige vil det bety en økning i sosialstønad på 3000 kroner i måneden, sier Lothe.

Han mener regjeringens offentlige utredning med 64 tiltak mot fattigdom har vært å smøre tynt utover.

– Vi vil at støtte gis direkte til familier som økt barnetrygd eller økt sosialhjelp. Mange av tiltakene vi har i dag krever en betydelig jobb i søknadsjungelen for å få familieøkonomien til å gå i hop, sier han.

GÅR FOR BARNETRYGD: Samarbeidsforumet som står bak kampanjem 1av10 barn ønsker en kraftig økning av barnetrygden. Dukkene Erna og Jonas har vært synlige i gatebildet siden i sommer.

GÅR FOR BARNETRYGD: Samarbeidsforumet som står bak kampanjem 1av10 barn ønsker en kraftig økning av barnetrygden. Dukkene Erna og Jonas har vært synlige i gatebildet siden i sommer.

Anne Myklebust Odland

Dukkene vakler

Dukkene vakler på stylter nedover gata, og pressetalsmannen prøver å støtte dem over våt brostein. Når de passerer valgboden til Krf, roper Lothe: «Hva vil dere gjøre med barnetrygden, Krf?» Han mener det kun er SV som har uttalt tydelig at de vil øke barnetrygden og at den skal være lik for alle som har barn.

– SV krever en årlig opptrapping av den universelle barnetrygden, samt en ekstra målretting mot fattige familier, sier Lothe.

I Aftenposten kan du lese hva partiene mener om familiepolitikk. Til svar på hva de vil gjøre med barnetrygden sier Arbeiderpartiet at de prioriterer kvalitetsmessig gode velferdstjenester til barnefamiliene. Høyres landsmøte har vedtatt at partiet skal se på innretningen på barnetrygden for å gjøre den mer treffsikker slik at den kan bli til god hjelp for dem som trenger det mest. Krf vil at den skal styrkes for alle. Men KrF vil skattlegge den og målstyre skatteinntektene slik at de med lavest inntekt får mer i barnetrygd.

11.09.2017
15:14
12.09.2017 10:43

Mest lest