Tydelig. Mimmi Kvisvik tar et oppgjør med lønnsforskjellene mellom mann- og kvinnedominerte yrker.

Tydelig. Mimmi Kvisvik tar et oppgjør med lønnsforskjellene mellom mann- og kvinnedominerte yrker.

Eirik Dahl Viggen

Likelønn:

Er maskiner viktigere enn mennesker?

Hvorfor verdsetter vi maskiner og bygninger mer enn vi verdsetter barn som har det vanskelig?
21.02.2017
12:04
21.02.2017 12:41

I dag bestemmer LO sin strategi for årets lønnsoppgjør. Oppgjøret må ta høyde for den store lønnsmessige urettferdigheten mellom manns- og kvinnedominerte yrker.

Nora (29) og William (31) bor i en større by på Østlandet. Nora jobber i barnevernet, William jobber i et privat entreprenørfirma. Begge to studerte tre år ved høyskolen i Oslo og Akershus, og spiste flere ganger sammen i kantina. Nora jobber med barn utsatt for omsorgssvikt som trenger mye hjelp for å klare seg i livet. William jobber med å inspisere ventilasjonsanlegg og bygningssystemer. Hun tjener 409.000 i året. Han tjener 515.000. De har like lang utdanning og like lang erfaring, men de har ikke lik lønn. Han tjener over 100.000 mer enn henne.

Systematisk urettferdig lønn

Både Nora og William er fiktive personer, men historiene er hentet fra virkeligheten. For de med treårig høyskoleutdanning er lønnsforskjellene mellom kvinne- og mannsdominerte yrker for store. Lønnsstatistikken viser at sosialfaglige yrkesgrupper ligger i snitt seks år etter tekniske fag i lønnsutvikling (SSB).

Mange av medlemmene i Fellesorganisasjonen (FO), som jobber med barn eller med mennesker med funksjonshemninger, forteller om en krevende hverdag der motivasjonen ikke er lønna, men barnas og beboernes beste. De jobber hver dag for å gi mennesker håp, livsglede og trygghet. Likevel blir de verdsatt økonomisk langt lavere enn mange av dem som jobber i teknisk sektor.

Vi i FO mener det ikke kan fortsette sånn. Våre medlemmer er hverdagshelter som har valgt jobbene sine fordi de har et engasjement for de mest utsatte i samfunnet. De har høy kompetanse, og utgjør en forskjell hver eneste dag. FO krever derfor at vi som samfunn må verdsette deres innsats like mye som vi verdsetter andre yrkesgrupper med like høy utdanning. Det henger ikke på greip at William skal tjene over 100.000 mer enn Nora.

Forbud mot ulik lønn på grunn av kjønn

Noe av hensikten med likestillingsloven er å forhindre ulik avlønning på grunn av kjønn. 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner som jobber med mennesker. Likestillings- og diskrimineringsnemnda kom i en uttalelse fra 2009 til at «ansvar for mennesker bør tillegges samme vekt som ansvar for materielle verdier». Det er altså ikke bare urimelig, men også juridisk problematisk at Nora og William tjener så forskjellig. Selv om Williams jobb er konkurranseutsatt, bør vi spørre oss selv om det er greit at vi i praksis verdsetter maskiner høyere enn mennesker i Norge.

Nye takter fra LO i lønnsoppgjøret?

I dag møtes representantskapet i LO for å bestemme sine prioriteringer for årets lønnsoppgjør. FO mener det er på høy tid at lønnsutviklingen til de med treårig sosialfaglig utdanning settes høyt på agendaen. I tillegg til politiske grep som en likslønnspott, eller økte rammer til offentlig sektor, kan partene selv prioritere økt lønn for kvinnedominerte yrker.

Vi kan ikke leve med at arbeid med et ventilasjonsanlegg i stål og aluminium skal verdsettes så mye høyere enn omsorgen for en seksårings psykiske helse. For det er det som er konsekvensen av rådende politikk, og det vil ikke vi i FO være med på. Vil LO?

Denne kronikken har også stått på trykk i Dagbladet.

21.02.2017
12:04
21.02.2017 12:41