Journalist Per Henrik Stenstrøm ledet debatten mellom Jorudd Asphjell (Ap), Mimmi Kvistvik i Fellesorganisasjonen, Hanne Hamsund i For Fangers Pårørende, Rita Bråten i NFF og Iselin Nybø i Venstre.

Journalist Per Henrik Stenstrøm ledet debatten mellom Jorudd Asphjell (Ap), Mimmi Kvistvik i Fellesorganisasjonen, Hanne Hamsund i For Fangers Pårørende, Rita Bråten i NFF og Iselin Nybø i Venstre.

Jan-Erik Østlie

Kriminalpolitisk konferanse:

Enstemmig nei til soning i Nederland

Innsatte tyr til vold for å unngå å bli sendt til Nederland, hevder Norsk fengsels- og friomsorgsforbund.
10.03.2017
09:03
26.04.2017 16:46

katharina@lomedia.no

– Jeg har hørt at innsatte benytter seg av siste utvei og slår ned andre for ikke å bli sendt til Nederland, sier NFF-leder Rita Bråten i den fagligpolitiske debatten på Kriminalpolitisk konferanse på Sundvollen 9. mars.

Norge har kjøpt 242 plasser i Norgerhaven fengsel. Siden høsten 2016 har innsatte jevnlig blitt fraktet til det nederlandske fengselet.

– Innsatte blir sendt mot sin vilje til Nederland. Vollan (direktør i KDI, red. anm.) og politisk ledelse ønsker å forlenge avtalen til 2020, og jeg håper de tar til vett og stopper i 2018, sier Bråten.

Frp: Kuttene i kriminalomsorgen skal evalueres

Familiekontakten med innsatte opphører

En annen som er kritisk til soning i utlandet er Hilde Hamsund, leder i For Fangers Pårørende.

– Mange pårørende klarer overhode ikke å opprettholde familiekontakt. Det koster 5000 kroner og tar minimum åtte timer å reise til fengselet. En må også regne med en overnatting. Dette er vanskelig for pårørende. Mange av dem har allerede en dårlig økonimisk situasjon, sier Hamsund.

Hun forteller også at innsatte blir stresset av Nederland.

– Vi hører også om ansatte som føler et press for å rekruttere nok folk til Nederland, sier hun.

Venstre sa nei til Nederland

I Stortinget stemte Venstre mot regjeringens forslag om soning i Nederland. Iselin Nybø, justispolitisk talsperson i Venstre, har hørt at ressurssterke innsatte sendes til Nederland.

– Vi har på prinsipielt grunnlag ment at straffegjennomføring bør skje på norsk jord. Det er ikke bra at innsatte blir sendt uten at de vil, sier Nybø.

En tredjedel av alle innsatte sendes mot egen vilje.

Nå kommer de første norske fangene til Nederland

Ap garanterer at Nederland-avtalen avsluttes

Til høsten er det stortingsvalg. Debattdeltager Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet kom med en klar lovnad.

I 2013 sto over 1200 personer i soningskø. Per januar 2017 ventet kun 290 personer på å sone straffen sin.

– Dette handler bare om statistikk. Om vi vinner valget, er vi en garantist for at avtalen blir avsluttet så fort som mulig, sier Asphjell.

Soningsavtalen med Nederland utgår høsten 2018. I avtalen er det en opsjon om å forlenge den med ytterligere to år. Det kan dagens regjeringen gjøre før valget. Det betyr at om Arbeiderpartiet kommer i regjering, er det trolig vanskelig for Asphjell og Ap-kollegene å avslutte samarbeidet med Nederland dersom regjeringen allerede har signert en opsjons-avtale.

– Da sitter vi stuck med avtalen til 2020. Men det vil være merkverdig om regjeringen gjør det. Jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiet ikke kommer til å forlenge avtalen, sier Asphjell.

Har du fått med deg dette?

1048 voldsepisoder mot ansatte i norske fengsler i 2016

Tillitsvalgt i Bergen fengsel er redd for at ansatte kan bli drept på jobb

Kriminalpolitisk konferanse

Tema: Sårbare domfelte i stramme budsjetter

Tid: 9.–10. mars 2017

Sted: Sundvolden hotel

24. gang konferansen arrangeres

10.03.2017
09:03
26.04.2017 16:46

Kriminalpolitisk konferanse

Tema: Sårbare domfelte i stramme budsjetter

Tid: 9.–10. mars 2017

Sted: Sundvolden hotel

24. gang konferansen arrangeres