Colourbox

Enorm økning av hjemløse i Irland

Siden 2014 har den økende hjemløsheten i Irland blitt det mest akutte sosiale problemet i landet. Knusende tall viser at vanlige lavinntektsfamilier står uten et hjem, og den irske offentligheten koker over av diskusjonen om hvordan å løse problemet.
07.07.2018
11:05
10.08.2018 09:27

jbr@lomedia.no

Imens arbeider Focus Ireland, den ledende organisasjonen til å jobbe med hjemløse i Dublin, etter kjente, sosialfaglige metoder.

– Er du hjemløs, så skal du få et tilbud om et permanent hjem. Som dere ser er metoden vår veldig komplisert, sier Adrian Quinn ironisk til en fullsatt sal. Quinn jobber i organisasjonen Focus Ireland og forteller om de sosialfaglige metodene de bruker.

I salen sitter delegater fra hele verden som deltar i sosialarbeiderkonferansen SWSD 2018 i Irland. Flere arbeider selv med hjemløse i sine hjemland.

Quinn viser først en trappetrinnsmodell ofte brukt for å løse hjemløshet. Ifølge trappetrinnsmodellen går man fra å være hjemløs, til å få midlertidig husly, så en overgangsbolig, før man til slutt får en permanent bolig. Tanken bak trappetrinnsmodellen er at hjemløse skal «venne seg til» å ha et hjem før de får tilbud om en permanent bolig. Problemet med denne metoden, ifølge Quinn, er at man kan fyke rett tilbake til å bli hjemløs hvis man ikke skulle «klare» seg i de ulike fasene av trappetrinnsmodellen.

Metoden i Focus Ireland

I Focus Ireland hopper de over tilbudene om midlertidige boliger slik at hjemløse kan gå rett til en permanent bolig. Metoden er inspirert av en modell fra New York. Organisasjonen jobber i det private boligmarkedet hvor de kontakter utleiere enkeltvis for å høre om de kunne tenke seg å leie ut til sine brukere. Quinn innrømmer at det ikke alltid er like lett å ha å gjøre med private utleiere på grunn av stigmaet hjemløse ofte har, men de løser dette ved at hver saksbehandler maks har 10 -12 saker hver.

– Å ha et hjem gir trygghet. Vi mener at hjemløshet er grunnleggende feil og noe ethvert samfunn kan løse, sier Quinn. Organisasjonen jobber mye politisk med å påpeke at retten til et hjem er en menneskerett. Videre bruker de også kjente, sosialfaglige metoder i sitt arbeid.

– Brukermedvirkning er viktig. Folk skal alltid få velge selv om de ønsker å ta imot vårt tilbud om en bolig, sier Quinn.

De stiller ikke krav til umiddelbar livsstilsendring for at hjemløse skal få bolig, men jobber med å støtte brukerne for å stimulere endringsviljen.

– Støtte fremfor tvang er et viktig prinsipp hos oss. Mange hjemløse er også traumatiserte, sier Quinn.

Enorm økning av hjemløse i Irland

Ifølge avisen The Irish Times er det i dag nesten 10 000 hjemløse i Irland. Dette er en økning fra 2017 hvor 7421 var hjemløse. Det er en 40 prosent økning på et år, og hjemløse barn har økt med nesten 500 mellom januar og februar i år. Til sammen er nesten 4000 av de hjemløse barn. Tallene kommer fra en rapport fra de irske myndighetene gav ut i mars, og har vakt sterke reaksjoner i landet. I april i år demonstrerte tusenvis av irer i Dublin mot myndighetenes manglende evne til å håndtere hjemløshetskrisa.

– Det er vanlige folk som havner på gata

Daniel Hoey jobber i forskningsavdelingen i Focus Ireland. Han forteller at mange har et bilde av at hjemløse er menn i 50 -åra som sliter med alkoholisme eller rusmisbruk. Det er mye stigma rundt hjemløshet som ikke passer til dagens bilde av hjemløshetskrisa i Irland.

– Det er viktig å understreke at mange av de som i dag blir hjemløse er vanlige lavinntektsfamilier som ikke lenger har råd til leia, sier Hoey.

Daniel Hoey jobber som forsker i organisasjonen Focus Ireland som arbeider med å huse hjemløse.

Daniel Hoey jobber som forsker i organisasjonen Focus Ireland som arbeider med å huse hjemløse.

Jathushiga Bridget Rajah

I sitt arbeid har han snakket med mange familier som bor i akutte, midlertidige boliger på grunn av hjemløshet. I flere av tilfellene er det enslige mødre som har vært leietakere i det private markedet som ender opp uten tak over hodet for seg selv og sine barn. Grunnen er ofte at utleier ønsker å selge boligen.

Hoey forteller at det er flere årsaker til hjemløskrisa. I Irland har det vært allerede vært mangel på sosiale - og kommunale boliger over flere år. Dette satt i sammenheng med en overopphetet boligmarked har tvunget de med minst ressurser ut på gata.

– Det er rett og slett ikke nok hus i Irland for øyeblikket, og prisene har blitt vanvittige, forteller Hoey.

Disse irske boligene koster i dag en halv million euro.

Disse irske boligene koster i dag en halv million euro.

Jathushiga Bridget Rajah

Hoey forteller at det er flere utsatte grupper når boligmarkedet er slik den er i dag i Irland. Unge mennesker uten referanse fra tidligere utleiere eller som mangler arbeidserfaring, innvandrere, personer fra LHBR- miljøet og flere.

– Men for øyeblikket er nok den største gruppen lavinntekstfamilier som har vært leietakere i det private leiemarkedet, forteller Hoey.

Han forteller at det kan være køer langer utenfor ytterdøra på visninger av små ettromsboliger.

Hvorfor bygges det ikke flere hus?

– Det tar tid, og krisen er akutt. Men det er også det som er noe av vår kritikk mot myndighetene som for øyeblikket kun har klart å stille med akutte, midlertidige løsninger, sier Hoey.

Hoey sikter da til at de irske myndighetene så langt har tydd til hoteller og Bed and Breakfasts for å huse de akutt hjemløse.

Focus Ireland

Focus Ireland er en av Dublins ledende frivillige organisasjoner i arbeidet med å huse hjemløse.

Et av organisasjonens viktigste prinsipper er sterk brukermedvirkning og involvering i utviklingen av tjenestene for de hjemløse.

Ble dannet i 1985 av Søster Stanislaus Kennedy.

07.07.2018
11:05
10.08.2018 09:27

Focus Ireland

Focus Ireland er en av Dublins ledende frivillige organisasjoner i arbeidet med å huse hjemløse.

Et av organisasjonens viktigste prinsipper er sterk brukermedvirkning og involvering i utviklingen av tjenestene for de hjemløse.

Ble dannet i 1985 av Søster Stanislaus Kennedy.

Mest lest