INNKASSERER SEIER: Det sies at det er samme hva man tjener så lenge ikke naboen tjener mer. Nå kommer FOs medlemmer i kommunene endelig på nivå med lærerne.

INNKASSERER SEIER: Det sies at det er samme hva man tjener så lenge ikke naboen tjener mer. Nå kommer FOs medlemmer i kommunene endelig på nivå med lærerne.

Eirik Dahl Viggen

Endelig likt med lærerlønna

Lønnsoppgjøret i kommunene kom litt bardus på FOs tillitsvalgte.
02.05.2016
12:19
02.05.2016 12:47

edv@lomedia.no

Tillitsvagte i kommunene er storfornøyd med at:

• Lønnsstigen påbygges et nytt trinn for 16 års ansiennitet for høgskoleutdanna kommuneansatte.

• Høgskolegruppene, inkludert barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, fases innen to år opp på samme lønnsnivåer som lærerne. Det kan gi betydelig uttelling for de med høyere grad eller videreutdanning, som vil lønnes på linje med lektorer og adjunkter.

Les mer: FO: – Et tydelig kompetanseoppgjør (fontene.no 30.4.2016)

Andøy: Lettere å rekruttere

– Jeg ble overrasket, det må jeg si.

Eva Asperheim, sosionom ansatt i Rus og psykisk helse i Andøy kommune i Nordland og hovedtillitsvalgt for FO, har ventet lenge på dette.

OVERRASKET: Eva Asperheim, sosionom ansatt i Rus og psykisk helse i Andøy kommune i Nordland og hovedtillitsvalgt for FO.

OVERRASKET: Eva Asperheim, sosionom ansatt i Rus og psykisk helse i Andøy kommune i Nordland og hovedtillitsvalgt for FO.

Privat

– Særlig i FO har vi kjempet for å bli likestilt med lærerne i mange, mange år. Vi har holdt på så lenge at kravet begynte å høres litt forslitt.

Resultatet er også veldig gledelig, mener Asperheim, siden det kom i havn før fristen, uten mekling eller konflikt.

– Jeg regner med dette gjør det lettere å rekruttere kompetente folk til både rus og psykisk helsevern og til sosialfaglige stillinger i skolen.

Særlig i skolen har medlemmene kjent på kroppen den skjeve lønnsfordelingen mellom dem og lærerne.

Det blir mer attraktivt å ta høyere utdanning og jobbe i distriktene, tror Asperheim.

Førde: Har ikke råd til å la være

– Oppsiden er at det blir lettere å rekruttere, nedsiden hvis det blir så dyrt at vi må inn med effektivisere og redusere staben, sier Bjarte Reite, vernepleier og enhetsleder i bo- og miljøtjenesten i Førde kommune.

DYRT OG BRA: Bjarte Reite, vernepleier og enhetsleder i bo- og miljøtjenesten i Førde kommune.

DYRT OG BRA: Bjarte Reite, vernepleier og enhetsleder i bo- og miljøtjenesten i Førde kommune.

Privat

Reite tror likevel at kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS tok høyde for at de har råd til å belønne alle høgskolegruppene på linje med lærerne.

– Kommunene har egentlig ikke noe annet valg. De må ta seg råd til å møte framtidens utfordringer i tjenestene, med dyktige medarbeidere og en stabil arbeidsstokk. De har ikke råd til å la være.

Førde har slitt med å rekruttere vernepleiere, siden nærmeste utdanning ligger et stykke unna. Isteden har de jevn tilgang på sykepleiere, som utdannes innenfor kommunegrensa.

Trysil: Endelig i havn etter 20 år

– 16 års stige har vært vårt hovedkrav siden jeg var hovedtillitsvalgt for 15-20 år siden. Vi har mange med lang ansiennitet som vil ønske dette velkommen, sier Frank Smestad, vernepleier ansatt i miljøtjenesten og hovedtillitsvalgt for FO i Trysil.

ENDELIG: Frank Smestad, vernepleier ansatt i miljøtjenesten og hovedtillitsvalgt for FO i Trysil har krevd dette i 20 år.

ENDELIG: Frank Smestad, vernepleier ansatt i miljøtjenesten og hovedtillitsvalgt for FO i Trysil har krevd dette i 20 år.

Privat

– Ut fra signalene før oppgjøret, trodde jeg ikke det skulle bli aktuelt i år heller.

Trysil har også slitt med å rekruttere vernepleiere til miljøtjenesten. Når de utlyses vikariater, hender det at de ikke får noen søkere. Bare fem av de 30 årsverkene er bemannet med høgskoleutdannet personal. Smestad tror det blir sterkere søkertall med mer attraktiv lønn.

Han sitter som vara for SV i kommunestyret.

– Jeg tror vi har råd til de økte lønningene. Skal vi bemanne denne tjenesten rett, har vi egentlig ikke noe særlig valg.

02.05.2016
12:19
02.05.2016 12:47