VOKSER: Aleris Ungplan & BOI har målt i salg av tjenester vokst med 42 prosent etter at de ble ett selskap i 2010.

VOKSER: Aleris Ungplan & BOI har målt i salg av tjenester vokst med 42 prosent etter at de ble ett selskap i 2010.

edv

En milliard skattekroner til barnevernselskap

En milliard kroner passerte i fjor gjennom Aleris Ungplan & BOI AS.
30.06.2014
16:10
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Staten og kommunene klarer ikke lenger å ta unna sine lovpålagte oppgaver innen barnevern og tjenester til mennesker med utviklingshemning. I fjor måtte de ha hjelp av det private selskapet Aleris Ungplan & BOI.

Prislappen ble 975 millioner skattekroner. Det er, ifølge ferske regnskapstall, 156 millioner kroner mer enn i 2012.

Selskapet har et årsresultat før skatt på 99 millioner kroner.

Omfattende hjelpeapparat

Aleris Ungplan & BOI selger tjenester innen barnevern, rusomsorg og bistand til personer med utviklingshemning. Kundene omfatter statens barne- og familievern (Bufetat) og norske kommuner.

Tjenestene er fordelt på regionkontorer etter samme mønster som Bufetat.

Det ble i fjor ikke hentet noe konsernbidrag ut av selskapet, i motsetning til 2011 og 2012. Da ble til sammen 100 millioner kroner ført oppover i eierstrukturen.

Rask vekst

Ungplan og BOI var to datterselskaper som eieren Aleris slo sammen i 2010.

Ungplan har vokst ut av en privat barneverninstitusjon som etablerte seg i Østfold tidlig på 1990-tallet. De fire eierne solgte seg ut i 2005, til helse- og omsorgsselskapet Aleris for 67 millioner kroner.

BOI startet i år 2000 som et privat psykiatritilbud i Asker, Lier og Verdal. De tre eierne solgte selskapet til Aleris sju år senere. Drammens Tidende anslo salgssummen til 120 millioner kroner.

30.06.2014
16:10
27.08.2015 20:01