JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TOK GREP: Inga Bejer Engh ba Nav om å lage en veileder som gjør det tydelig at de har en plikt til å vurdere barnets beste i alle saker som berører barn.

TOK GREP: Inga Bejer Engh ba Nav om å lage en veileder som gjør det tydelig at de har en plikt til å vurdere barnets beste i alle saker som berører barn.

Monica Strømdahl

Ny veileder for Nav-ansatte:

Dette har barneombudet etterlyst fra Nav siden hun begynte i jobben

Hvis pappa blir sykmeldt: Kan det påvirke barna hans negativt? Den nye veilederen skal hjelpe Nav-ansatte med å vurdere hvor langt barns rettigheter strekker seg.
19.03.2024
10:19
19.03.2024 10:19

berit.baumberger@fagbladet.no

I dag lanseres noe barneombud Inga Bejer Engh har etterlyst siden hun tiltrådte som ombud for seks år siden: «Barnas beste», en veileder for Nav-ansatte.

– I 15 år har tilsyn og undersøkelser vist at barns behov ikke er godt nok ivaretatt og kartlagt av Nav, sier Bejer Engh.

Hun er svært glad for at veilederen er på plass.

– Selv om både Grunnloven og FNs barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn, så ser vi at de ulike Nav-kontorene ikke har vært gode nok, sier hun.

RESPONDERTE: Nav-direktør Hans Christian Holte svarte på oppfordringen.

RESPONDERTE: Nav-direktør Hans Christian Holte svarte på oppfordringen.

Hanna Skotheim

Må alltid tenke på barn

Kort fortalt slår den nye veilederen fast at uansett hvor i Nav man jobber, skal man spørre seg: «Kan det hende at barn blir direkte eller indirekte berørt av det jeg gjør?»

– Hvis svaret er ja, må du sørge for at hensynet til barnets behov blir ivaretatt, slår Nav-direktør Hans Christian Holte fast.

– Er dette en ny tankegang for mange Nav-ansatte?

– Jeg tror mange Nav-ansatte tenker sånn allerede, men vi må sikre oss at alle gjør det. Vi får også stadig inn nye i organisasjonen vår, og nå får de et verktøy å bruke for å sikre barnas rettigheter, sier Holte.

DEL AV TEAM: Isabelle Remen er familiekoordinator ved Nav i Moss, der de har tatt flere grep.

DEL AV TEAM: Isabelle Remen er familiekoordinator ved Nav i Moss, der de har tatt flere grep.

PRIVAT

Saksbehandler med ekstra ansvar for barnas perspektiv

Nav i Moss er organisert slik at alle sju avdelinger har en saksbehandler med ekstra ansvar for at familie- og barneperspektivet løftes.

– Barneperspektivet skal med på alle områder, ikke bare når det gjelder sosialhjelp, sier familiekoordinator Isabelle Remen.

– Hvis noen får tildelt arbeidsavklaringspenger (AAP), blir det vår jobb å spørre: Vil dette påvirke barna? Det samme gjelder for eksempel når foreldre blir sykemeldte eller får dagpenger. Her ligger kanskje ikke barneperspektivet i det lovverket vi er vant med å forholde oss til, men det er i annet lovverk. Det er en omstilling av tankegang som tar tid, sier hun.

Remen mener en ny veileder kan være et godt verktøy for mange, men sier de i Moss allerede gjør mye av det som står der.

Colourbox

Nav gjorde en for dårlig jobb

Barneombudet viser til et nasjonalt tilsyn med hvordan Nav-kontorene ivaretar barns behov når foreldre søker om sosialhjelp. 36 av de 45 kommunene kartla ikke barnas behov godt nok.

– Konsekvensene kan være at barnefamiliene ikke får synliggjort kostnadene av å forsørge barna, og at oppfølgingen familiene får blir mindre treffsikker, sier Bejer Engh.

Nærmere 70.000 barn lever i familier som mottar økonomisk sosialhjelp fra Nav. Holte kjenner godt til tilsynet rundt sosialhjelp.

– Det siste tilsynet som ble gjort for rundt halvannet år siden, viste at Nav må jobbe mer systematisk for å få fram barns perspektiv. Selv om det også kom fram gode eksempler i dette tilsynet, er det på sin plass å slå fast: Det må gjøres enklere for Nav-ansatte å ivareta barnas beste. Det mener vi veilederen vil bidra til, sier Holte.

Han er glad for at Inga Bejer Engh utfordret Nav til å sette mer trykk på barneperspektivet.

– Vår innsats – eller mangel på innsats – kan få store konsekvenser for barn og unge som vokser opp under vanskelige levekår, skriver Holte selv i veilederen.

Jobber tverrfaglig

Familiekoordinator-rollen i Moss ble opprettet i kjølvannet av et større, avsluttet prosjekt ved 30 norske Nav-kontor, Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF-prosjektet). Mye av jobben er tverrfaglig:

– For eksempel deltar vi i møter med helsesykepleiere ved skoler, for å komme tettere på. For noen av barna som strever i skolen, henger det sammen med situasjonen i hjem og familie også. I barnehagene kan for eksempel utestående regninger peke i retning av at familien trenger vår hjelp, forklarer Remen.

Nav som døråpner

Barneombudet håper og tror veilederen kan utgjøre en forskjell framover:

– Nav kan spille en helt sentral rolle i å forebygge utenforskap. For at Nav sine tjenester skal være treffsikre, må ansatte som møter foreldre spørre dem om barnas behov og livssituasjon. Da kan Nav også bli en døråpner til andre hjelpetjenester som barna eller familien kan ha behov for, sier Bejer Engh.

19.03.2024
10:19
19.03.2024 10:19