JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Det skal bli lettere å få kontakt med Nav, lover sjefen

– Vi skal ha en ekstra satsing på de ikke-digitale brukerne og på mennesker som trenger akutt hjelp. Dette skal jeg følge med på framover, forsikrer Nav-direktør Hans Christian Holte.
– Jeg vil følge ekstra med på tilgjengelighet og akutthenvendelser når det gjelder sosiale tjenester, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Jeg vil følge ekstra med på tilgjengelighet og akutthenvendelser når det gjelder sosiale tjenester, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Hanna Skotheim

solfrid.rod@lomedia.no

– Sosiale tjenester i Nav er det siste sikkerhetsnettet. Det er viktig at de sosiale tjenestene er tilgjengelige for brukerne, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Bakgrunnen er en rapport fra Helsetilsynet som tidligere i høst konkluderte med at mange Nav-kontor er nærmest utilgjengelige for dem som trenger akutt hjelp. 49 av 70 undersøkte Nav-kontor hadde åpent og betjent publikumsmottak for drop-in-henvendelser seks timer eller mindre i uka.

Stortinget grep inn

Diskusjonen om et utilgjengelig Nav har også gått på Stortinget. Der vedtok et flertall i forrige uke å be regjeringen om «Å sørge for at alle landets Nav-kontor skal ha en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og selvbetjente løsninger».

Nav-direktøren forsikrer at direktoratet er godt i gang med å forbedre tilgjengeligheten. Allerede i mars ble det sendt brev til alle norske kommuner med beskjed om å sørge for at mennesker som er i en desperat situasjon skal kunne komme i kontakt med Nav, også uten å ha en avtale.

Holte understreker at de sosiale tjenestene ligger til den kommunale delen av Nav. Både direktoratet og Navs fylkesledere har understreket viktigheten av tilgjengelighet til sosiale tjenester, sier han.

3 av 4 har vakttelefon

Tre av fire Nav-kontor har nå en vakttelefon, og Holte forsikrer at han vil følge med på at den siste fjerdedelen får dette på plass.

– Det er ikke tvil om at Helsetilsynet har kommet med viktige påpekninger. Dette må bli vesentlig bedre, sier Holte.

– Er det en fallitterklæring for Nav at politikerne må vedta at velferdsstatens ytterste sikkerhetsnett skal være mulig å få kontakt med?

– Politiske vedtak forholder vi oss selvsagt alltid til, og agerer etter. Det å få en politiske understrekning av viktigheten av tilgjengelige Nav-kontor, det er forståelig og på sin plass, slik situasjonen har vært.

– Vil Nav sentralt bestemme mer over åpningstider framover?

– Vi vil følge nøye med på hvordan signalene i brevene og via fylkeslederne tas hensyn til. Sosiale tjenester er en vesentlig del av det Nav må levere godt på. Dette vil jeg følge tett framover.

Nav-direktøren: – Sosialfag er en kjernekompetanse i Nav

To grupper

Holte understreker at Nav, i likhet med andre offentlige tjenester, i stor grad baserer seg på planlagte møter.

– Det foregår møter mellom Nav og brukere også når Nav-kontret er stengt for drop-in. For mange er det en styrke at møtet er planlagt og at man møter en forberedt veileder. Men det ivaretar ikke alle behov. Det er særlig to grupper vi må være bevisst; de som trenger akutthjelp og de som ikke er digitale og ikke så lett kan gå inn på nettet og bestille tid for en samtale.

Holte forstår at det kan være krevende for noen Nav-kontor å utvide åpningstidene. På de minste kontorene er det ganske få personer som møter opp fysisk i løpet av en dag.

– Det er forståelig at de har vurdert alternativer. Men jeg understreker altså at de må sørge for at det er lett å komme i kontakt med Nav, fastholder Holte.

Vil satse på de ikke-digitale

– Digitaliseringen av Nav skulle frigjøre tid til bedre oppfølging av de som trenger å ringe Nav eller møte opp fysisk. Hvor ble det av den effekten?

– Hvis du spør Navs digitale brukere, vil du nok få til svar at de store tjenestene og mye av det som skjer mellom Nav og brukerne, det fungerer nå mye bedre enn før på grunn av det digitale. Omleggingen til gode digitale løsninger har forenklet foreldrepenger, pensjon og andre tjenester. Men vi må bli bedre til å ivareta de som ikke fanges opp av det digitale.

– Betyr det at det nå er tid for å satse på de ikke-digitale brukerne av Nav?

– Det er helt riktig. Jeg vil følge ekstra med på tilgjengelighet og akutthenvendelser når det gjelder sosiale tjenester. Og det vil jeg gjøre i dialog med kommunene.

– Har Nav den nødvendige kompetansen til å følge opp de mest sårbare brukerne? Sosionomenes fagforening etterlyser mer sosialfaglig kompetanse?

– Nav har behov for erfarne, kompetente ansatte for å møte dem som trenger oss. Sosialfaglig kompetanse er helt vesentlig. Det har vi i Nav i dag, og vi har mange andre kompetanseområder. Framover må vi ha blikk på hvilken kompetanse vi har lite av og følge godt med endringer i kompetansebehovene. Det grønne skiftet og andre trender i arbeidslivet vil påvirke det, avslutter Holte.