Scenarietrening med miljøterapeutene (f.v.) Anna Wallander, Tatiana Gorshenina, Knut Jonas og Leif Antonsson.

Scenarietrening med miljøterapeutene (f.v.) Anna Wallander, Tatiana Gorshenina, Knut Jonas og Leif Antonsson.

Eirik Dahl Viggen

Ungdomsinstitusjoner på kurs:

De er mest utsatt for vold og trusler. Nå skal alle på sikkerhetskurs

Brannvesen, politi, militære og leger øver på krisesituasjoner. Det er minst like relevant for sosialarbeidere, mener Solveig Malum, Bufetats kursholder i sikkerhet.
22.01.2019
06:05
10.04.2019 20:37

jbr@lomedia.no

– Vi er en av yrkesgruppene som står mest i trusler og vold, likevel har vi ikke hatt et slikt tilbud i Bufetat tidligere, sier Malum.

Kurset heter «Grunnopplæring i trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i institusjoner» og tilbys alle fast ansatte i Barne- ungdoms og familie-etaten (Bufetat). Opplæringen er utviklet i samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Bufetat Region øst, Svenske institutionsstyrelsen og Universitetet i Tromsø campus Narvik.

– Både barn og voksne er tidvis utrygge i barnevernsinstitusjoner, og grunnopplæringen skal bidra til at begge gruppene blir tryggere. Tryggere barn og voksne vil bidra til bedre omsorg og behandling. Vi har også erfart at det ikke er noen motsetning mellom trygghet og sikkerhet for ansatte og god omsorgsbehandling for barna, sier Malum.

Før 2017 har det ikke vært en enhetlig, landsdekkende opplæring innen trygghet og sikkerhet i Bufetat.

Statens barnevern har starta kurs for alle ansatte i ungdomsinstitusjonene for å trene på kontroll av konflikter. Solveig Malum kurser region Øst.

Statens barnevern har starta kurs for alle ansatte i ungdomsinstitusjonene for å trene på kontroll av konflikter. Solveig Malum kurser region Øst.

Eirik Dahl Viggen

Sosialarbeidere altfor tøffe

I januar 2015 opprettet Bufdir en ekspertgruppe som skulle se på tryggheten og sikkerheten til barn og ansatte ved barnevernsinstitusjoner. Dette ble starten på det som skulle ende opp som en grunnopplæring i trygghet og sikkerhet for ansatte i Bufetat. Man utviklet også fagmiljøet «Spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i institusjoner» (SKM-TS). Det er dette miljøet Malum er en del av.

– Mitt inntrykk fra kursene er at det er flere medarbeidere som har følt seg utrygge, men ikke rapportert om dette, forteller Malum.

Tallene underbygger Malums inntrykk. 30 prosent av ansatte i barnevernet melder om alvorlige trusler eller vold hver måned.

– Vi som jobber i denne bransjen har en tendens til å være tøffe og stå i det samme hva. Vi vil at folk skal tenke mer sikkerhet, sier Malum.

Malum og hennes seks kolleger i SKM-TS holder kurs over hele landet. Det gjør de i samarbeid med de regionale trenerne og ressursinstitusjonen i hver region. Slik følger kurset det allerede etablerte organisasjonssystemet til Bufetat.

• Les også: 13 problemkommuner får hjelp: Ryddesjau i barnevernet ga høyere lønn

Salad, Tatiana, Knut Jonas, Geir og Anna  avslutter et realistisk basketak.

Salad, Tatiana, Knut Jonas, Geir og Anna avslutter et realistisk basketak.

Eirik Dahl Viggen

Øver på konkrete situasjoner

Malum sier at det som skiller dette kurset fra andre sikkerhetskurs er scenariotrening. Det vil si at kursdeltakerne blir delt inn i grupper hvor en gruppe spiller ansatte og den andre spiller barn eller voksne som skaper konflikt. Slik får kursdeltakerne øvd helt konkret på mulige, framtidige og akutte konfliktsituasjoner.

– Vi kan sammenligne det med en brannøvelse hvor de ansatte gjennom øvelser får muligheten til å trene seg opp, forteller Malum.

Kurset går over fire dager. Deltakerne får opplæring i teori og fysiske kontrollgrep de kan bruke i en konfliktsituasjon som har eskalert. Mye tid brukes også på etikk og refleksjon over egen adferd.

– Vi opptrer ikke alltid slik vi tror, særlig i stressede og opphetede situasjoner som en konflikt kan være. Derfor tror jeg evnen til selvrefleksjon og å analysere sine egne reaksjonsmønstre er svært viktig, forteller Malum.

Etter endt kurs er institusjonene pålagt å trene på trygghet og sikkerhet basert på kursmateriellet fire timer i måneden. Denne treningen skal så loggføres og føres videre opp i systemet.

– Bufdir vil at vi skal jobbe mer med trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i institusjoner, noe også grunnopplæringen gjenspeiler ved at de satser på at alle fast ansatte skal få en enhetlig og lik opplæring i dette over hele landet, sier Malum.

Helleland vil ikke ha flere, men flinkere ansatte i barnevernet

Foreldreveiledning på kontoret fungerte ikke. Da utviklet barnevernet i Sandnes en ny metode: På gulvet.

Miljøterapeut Anna Wallander fikk spjæret opp skjorta da en kollega demonstrerte kontrollgrep.

Miljøterapeut Anna Wallander fikk spjæret opp skjorta da en kollega demonstrerte kontrollgrep.

Eirik Dahl Viggen

22.01.2019
06:05
10.04.2019 20:37