DREPT PÅ JOBB: Den 28. oktober har politiet sperret av området rundt Små Enheter på Vollen i Asker, der en ansatt ble drept i morgentimene.

DREPT PÅ JOBB: Den 28. oktober har politiet sperret av området rundt Små Enheter på Vollen i Asker, der en ansatt ble drept i morgentimene.

Torstein Bøe / NTB scanpix

Dårlig bemannet før drapet

Små Enheter i Asker sikret ikke godt nok sine ansatte, melder Arbeidstilsynet.
22.12.2014
10:06
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Arbeidstilsynet hadde tilsyn med Behandlingssenteret Små Enheters avdeling Vollen i Asker kort tid etter drapet 28. oktober på sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund.

Bemanningen per beboer virker umiddelbart veldig liten, kommenterte FO-leder Mimmi Kvisvik etter drapet.

Små Enheter avdeling Vollen hadde en grunnbemanning på 7-8 fast ansatte for fire plasser for unge med traumer, tvangslidelser, psykoser og utviklingsforstyrrelser.

Ungdommen var bemannet med to til en på dagtid og våken nattevakt. De to ansatte som hadde vært på dagvakt hadde trukket seg tilbake tidligere på kvelden, skriver Arbeidstilsynet. De sov på hendelsestidspunktet.

Tidligere kolleger av Backlund som selv arbeider med hardt utsatt ungdom, reagerte sterkt på drapet (pdf).

Tilsynet kommenterer at flere ting tyder på at bemanningen ikke var tilpasset risikobildet rundt 15-åringen som er siktet for drapet.

Etter Arbeidstilsynets oppfatning var arbeidsmiljøet for de ansatte rundt 15-åringen hverken tilfredsstillende tilrettelagt, sikkert eller forsvarlig.

Dag Skådinn, som er faglig leder og medeier i Små Enheter, ønsker ikke å kommentere funnene før en rapport foreligger fra Fylkesmannen.

22.12.2014
10:06
27.08.2015 20:01