HANDLET ULOVLIG: Direktør Mari Trommald i Bufdir.

HANDLET ULOVLIG: Direktør Mari Trommald i Bufdir.

Mats Johannesen

Bufdir tvangsflyttet ulovlig

Det statlige barnevernet handlet ulovlig da de vedtok å tvangsflytte kontoransatte fra hele landet til Tønsberg. Det sier Arbeidsretten i en enstemmig dom.
27.06.2014
13:47
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Bufdir, som er direktoratet for det statlige barnevernet, hadde nemlig tidligere bundet seg til å effektivisere uten at noen måtte flytte.

Det var Fagforbundet som tok saken til retten og fikk en enstemming arbeidsrett med på at flyttingen var ulovlig, forteller Aftenposten. Dommen er endelig.

Ansatte fra hele landet

Vedtaket gjaldt rundt 200 ansatte som arbeider i barneverninstitusjoner over hele landet. Direktoratet opprettet Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA) med hovedkvarter i Tønsberg for å spare penger. Mange ansatte ble fortvilt over å måtte velge mellom tvangsflytting og arbeidsledighet. Tillitsvalgte fra fem fagforbund gikk sammen om å protestere.

- Nå må staten innfri

Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen sier til Aftenposten at staten nå må innfri de forpliktelser de har påtatt seg overfor sine ansatte og likebehandle dem.

Direktør Mari Trommald i Bufdir sier til avisa at hun foreløpig tar dommen til etterretning.

Glede

Grete Wara fra Vadsø var blant dem som fikk valget mellom flytting og arbeidsledighet. Hun er glad og overrasket over dommen. For henne var det ikke aktuelt å flytte fra familie og venner til en ukjent framtid i Tønsberg

Bufdir regnet med at ikke alle ville flytte, og satset på å redusere antall stillinger.

27.06.2014
13:47
27.08.2015 20:01