BEKYMRET: Barnevernspedog Reidar Haug er bekymret over at det ikke er krav til tilsyn med boliger for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.

BEKYMRET: Barnevernspedog Reidar Haug er bekymret over at det ikke er krav til tilsyn med boliger for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år.

Bjørnar Sævik

Boliger uten offentlig tilsyn

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år plasseres i boliger uten krav til bemanning eller regler for tilsyn, advarer barnevernspedagog Reidar Haug.
22.02.2016
13:43
22.02.2016 13:43

vibeke.liane@lomedia.no

Reidar Haug, som sitter i profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO, er bekymret over det mangelfulle regelverket rundt tilsynet.

– I kommunenes håndbok for bosetting av enslige mindreårige flyktninger står det bare at tilbudet skal være godt nok, sier Haug.

Han har jobbet med enslige mindreårige asylsøkere i Volda siden 2010.

Det er store forskjeller på kvaliteten i boligene rundt i landet. Noen steder kan ungdommen bosettes rett på hybel uten nære voksne.

– Jeg mener myndighetene må sette krav til bemanningen og kvalitet i boligene, framholder Haug.

Opp til kommunene

Audun Kvale, spesialrådgiver for flyktninger og integrering i KS, bekrefter at det ikke er fastsatt bemanningsnormer for boligtiltak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

– Det er opp til hver kommune å vurdere hvordan tilbudet skal være. Det kommer an på hvilket behov ungdommen har.

INGEN NORMER:  Audun Kvale, som er spesialrådgiver i KS, sier det er opp til hver kommune å vurdere hva slags tilbud de vil gi.

INGEN NORMER: Audun Kvale, som er spesialrådgiver i KS, sier det er opp til hver kommune å vurdere hva slags tilbud de vil gi.

KS

Kvale bekrefter videre at det ikke er tilsynsregler for oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere som er bosatte i kommunene.

– Det er mange som skal bosettes, og det er opp til kommunene å vurdere hva som er den beste måten å gjøre det på, sier Kvale.

Han understreker at mange av barna og ungdommene har barnevernsvedtak.

– Da er det barnevernet som har ansvaret for å vurdere hva som er det rette behovet for ungdommen. Og det er fylkesmennene som har tilsynet med kommunenes arbeid etter barnevernloven, framholder Kvale.

Skjulte traumer

Det er de ansatte på asylmottakene som skal utrede hvilke traumer de enslige mindreårige flyktningene bærer på. Det skjer sjelden. Mange har traumer som sitter dypt, og det er vanskelig å avdekke det som er bak overlevelsesstrategiene.

– Utfordringen for oss er at vi begynner på null når ungdommene kommer til oss. Vi bruker mye tid på å avdekke traumene og vurdere hvordan ungdommene skal følges opp, framholder Haug.

Fritt fram for private

Det manglende tilsynet gjør at det er lett å hente ut fortjeneste. KS har ikke oversikt over hvor mange boliger for enslige mindreårige asylsøkere som er drevet i privat regi.

– Jeg tviler på om det finnes noen slik oversikt, skriver Kvale i en e-post.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er delt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og det statlige barnevernet.

Asylsøkere som er 15 år eller eldre får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av UDI.

De under 15 år er under barnevernet og får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i statlig eller privat regi.

22.02.2016
13:43
22.02.2016 13:43

Ansvarsfordeling

Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) er delt mellom Utlendingsdirektoratet (UDI) og det statlige barnevernet.

Asylsøkere som er 15 år eller eldre får tilbud om å bo på asylmottak for enslige mindreårige i regi av UDI.

De under 15 år er under barnevernet og får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i statlig eller privat regi.