OMSTRIDT: Røntgen av håndrot og tenner for å fastslå alder på unge asylsøkere er en omstridt metode.

OMSTRIDT: Røntgen av håndrot og tenner for å fastslå alder på unge asylsøkere er en omstridt metode.

INGAR STORFJELL/NTB Scanpix

Barnevernet overprøvde UDI

UDI slo fast at den afghanske asylsøkeren var mer enn 20 år gammel. Etter at en lege slo alarm, grep barnevernet inn og overtok omsorgen for barnet.
25.11.2016
09:43
25.11.2016 09:46

hans.henrik@lomedia.no

Til tross for at en rekke barnefaglige eksperter som har jobbet med og møtt asylsøkeren flere ganger, er helt sikre på at han er mindreårig, valgte UDI å støtte seg på konklusjonen fra den omstridte praksisen med analyse av røntgenbilder av benutviklingen i hendene, skriver VG.

Lege Michael Kjærnes Kristensen var sterkt bekymret for at det han betraktet som et barn bodde alene på et mottak med voksne, og han at asylsøkeren ble sykere for hver gang traff ham.

– Grov omsorgssvikt

Da UDI foreslo å flytte den unge asylsøkeren fra mottaket i Moss til et annet voksenmottak, slo barnevernet til.

– Da UDI kom med det forslaget, tok jeg kontakt med barnevernet igjen fordi han var utsatt for grov omsorgssvikt, forteller Kristensen til VG.

Etter at røntgenbilder av håndrot og tenner ble tolket av den pensjonerte barnelegen Jens Grøgaard ble asylsøkerens fastslåtte alder hevet fra 15 til over 20 år, og UDI plasserte han i voksenmottak.

Metoden som ble brukt er omstridt, og Legeforeningens etiske råd behandler nå en klage på virksomheten til den pensjonerte barnelegen. Ifølge Grøgaard samsvarer tann- og undersøkelsene i stor grad, men at han selv ikke er involvert i de endelige konklusjonene som trekkes av UDI.

– Alderstesten eneste begrunnelse

Barnevernslederen som til slutt trakk i snora, Ingrid Blindheim i Moss, vil ikke si noe om konklusjonen av alderstesten, men at deres vurdering er at funksjonsnivået tilsier en alder under 18 år, og at det har vært vesentlige mangler i omsorgen han har fått.

- Men det ser ut til at alderstesten er eneste begrunnelse for overføring til voksenmottak. Man ser helt bort fra funksjonsnivået til ungdommen. Det ser heller ikke ut til at det ble gjort en vurdering av behovene ungdommen har for omsorg, sier Blindheim til VG.

25.11.2016
09:43
25.11.2016 09:46