Barnevernet kan hindre hjerneflukt med økt lønn

Vold, trusler og høyt arbeidspress må gi mer på konto, krever FO-tillitsvalgte i Bergen.
04.08.2014
13:06
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Renathe Remes Øen, konserntillitsvalgt for FO i Bergen kommune, advarer mot kompetanseflukt fra barnevernet hvis ikke kommunenorge betaler sine ansatte for å tåle en arbeidshverdag med vold, trusler og høyt arbeidspress.

Krever mer til barnevernlederne

– Lønn er et viktig virkemiddel for å beholde kompetente arbeidstakere i barnevernet, sier Øen til Kommunal Rapport.

– Hvis valget er å slippe truslene og presset, så er valget enkelt. I Bergen kommune ligger vi over tariffavtalen fordi vi bruker lønn som virkemiddel, men det er behov for økning, særlig på ledernivå.

Varsku

Utspillet kommer etter at Fylkesmannen igjen fant avvik i barnevernet, denne gang i Stord, Bømlo og Fitjar, i form av manglende oppfølging av fosterhjem.

Avvikene er et varsku, mener Øen, og etterlyser større forståelse hos politikerne for arbeidspresset medlemmene hennes utsettes for.

04.08.2014
13:06
27.08.2015 20:01