Hvordan følge opp barn i sårbare familier? Hvordan unngå smitte på institusjoner? Hvordan fylle dagene når skolen er stengt? Ansatte har mange spørsmål.

Hvordan følge opp barn i sårbare familier? Hvordan unngå smitte på institusjoner? Hvordan fylle dagene når skolen er stengt? Ansatte har mange spørsmål.

colourbox

Barnevern i koronaens tid: Ansatte utveksler råd på sosiale medier

Skype og besøksnekt, håndsprit og klorvask. Ansatte i barnevernet forsøker å få den nye hverdagen til å gå rundt.
15.03.2020
17:51
15.03.2020 17:51

solfrid.rod@lomedia.no

Hvordan unngå at unge som bor på institusjon føler seg ensomme og innestengte? Kan de møte familien? Hvordan hindre smitte? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på barnevernspedagogenes facebook-gruppe.

Flere svarer at de nå klorvasker alle håndtak, lysbrytere, kjøkkenmaskiner, mobiler og så videre. Noen har stengt kjøkkenet for de unge. Kun ansatte kan gå inn og hente mat.

Barnevernsansatte får rett til barnepass og kan ikke omdisponeres til andre funksjoner i kommunene

Ulik praksis på samvær

Et annet spørsmål er hvordan de ansatte på institusjonene snakker med ungdommene om viruset og den nye hverdagen. Noen har hatt husmøter, andre har sett på nyheter og pressekonferanser sammen med ungdommene. Det er viktig å få fram at dette gjelder hele Norge, ikke bare på institusjoner, da blir det lettere å forstå at besøk og vennetreff ikke er lov, påpeker en.

Forventer flere kriser når barn og foreldre skal være tett på hverandre

Facebook-tråden avslører at kommunene har noe ulik praksis på samvær med biologiske foreldre. Noen har avlyst, andre steder går disse som normalt. Fylkesnemndene fastslår hvor ofte og lenge barn og unge skal ha samvær med sine foreldre. I tråd med disse vedtakene bør samvær ikke avlyses, men utsettes til det igjen er trygt, råder en ansatt.

– Lag en plan for dagen

Når skolene er stengt og ungdommene må være på institusjonen hele dagen, trengs det kreative voksne som lager en dagsplan med aktiviteter for små grupper inne og ute, anbefaler en. Hun foreslår for eksempel å lage film, spille spill, ha lesestund, skattejakt og uteovernatting.

Stenger ingen barnevernsinstitusjoner ennå

«Vi friske kan jobbe litt ekstra»

Ansatte i det kommunale barnevernet diskuterer også hvordan de kan følge opp barn i de mest sårbare familiene uten å spre smitte. Flere foreslår Skype-samtaler og sosiale medier.

«Opprette konto og treffe barn og ungdom på de sosiale medier og spillene der de er. Det gir muligheter til å spre glede, være sammen og mulighet for å ta imot spørsmål og samtaler i en tid vi må holde avstand», skriver en ansatt.

Flere er opptatt av at koronakrisen rammer barn i sårbare familier hardt. De oppfordrer til å spre telefonnumrene til alarm- og akutt-telefoner. En foreslår at barnehageansatte og lærere kan ringe rundt og snakke med barna personlig.

Barnevernsansatte i risikogruppa kan jobbe over telefon, mens «vi friske kan jobbe litt ekstra, det fortjener barna», skriver en.

15.03.2020
17:51
15.03.2020 17:51