JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansatte i Friomsorgen klare til å streike for pensjon

Nesten halvparten av de ansatte i Oslo friomsorg legger ned arbeidet fredag dersom meklingen i statsoppgjøret ikke fører fram. Fristen går ut ved midnatt.
– Folk er klare for streik, men det er klart; man kjenner jo på at det er ting man skulle gjort på jobben, sier Endre Nordbrønd, varatillitsvalgt for FO ved Oslo friomsorgskontor.

– Folk er klare for streik, men det er klart; man kjenner jo på at det er ting man skulle gjort på jobben, sier Endre Nordbrønd, varatillitsvalgt for FO ved Oslo friomsorgskontor.

Eirik Dahl Viggen

solfrid.rod@lomedia.no

– Folk er klare for streik, men det er klart; man kjenner jo på at det er ting man skulle gjort på jobben, sier Endre Nordbrønd.

Han er varatillitsvalgt for FO ved Oslo friomsorgskontor, og travelt opptatt med streikelister og forberedelser seks timer før meklingsfristen går ut.

15 FO-medlemmer og et tilsvarende antall medlemmer i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund legger ned arbeidet fredag hvis det blir streik. Begge forbund er organisert i LO Stat, som er part i meklingen sammen med YS Stat, Unio og Akademikerne.

Totalt tas 4.000 LO-organiserte statsansatte ut. Departementer, direktorater og universiteter rammes.

Forhandlingene strandet på pensjon

Det er særlig pensjon som opptar medlemmene, forteller Nordbrønd. De vil ha pensjonsrettigheter på linje med kommunalt ansatte.

LO Stat har krevd pensjon for all opptjent lønn. Inkludert faste og variable tillegg som gis når man arbeider i turnus eller deltar i øvelser. Dette er langt på vei på plass i kommunene, men ikke i staten.

Forhandlingene mellom partene strandet på dette punktet før de i det hele tatt hadde begynt å diskutere lønn.

– Forhandlingene strandet på spørsmålet om AFP (avtalefestet pensjon). Det er fortsatt en uavklart situasjon om pensjonsavtalen som ble inngått sist vår. Det er overraskende at det strandet på det vi trodde var en formalitet, sa Kathrine Haugland Martinsen til Fontene da det ble klart at oppgjøret havnet på Riksmeklerens bord.

4.000 statsansatte går ut i streik om meklingen ikke fører fram. Her er kravene det står strid om

Staten sakker akterut på likelønn

Partene er også uenige om hvordan lønnsøkningen skal fordeles. Staten har krevd at så mye som 80 prosent skal fordeles i lokale forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Det er svært ugunstig for likelønnskampen, mener FO.

Forbundet minner om at staten akker akterut på likelønn sammenlignet med kommunene og privat sektor, og krever mest mulig sentral fordeling.

– Om den prosenten blir sånn eller sånn, så blir det like fullt et lokalt oppgjør til høsten. Medlemmene her hos oss er mindre opptatt av dette punktet, og langt mer opptatt av pensjon, forteller Nordbrønd.

– Streik går alltid utover noen

Oslo friomsorg har rundt 70 ansatte. Hvis 30 av dem legger ned arbeidet, vil det gå utover oppfølgingen av straffedømte.

– Hver enkelt ansatt har ansvar for å følge opp straffedømt, enten i form av kontroll eller samtaler. Så da blir det manglende kontroll og oppfølging, sier Nordbrønd.

– Har dere diskutert det etiske i at straffedømte ikke blir fulgt opp og konsekvensene det kan ha?

– Ikke i dag, men vi har diskutert det før. Vi føler på det ansvaret, samtidig er det jo sånn at en streik alltid går utover noen. Å streike en dag eller to går nok greit for de fleste, men så vil vi kjenne mer og mer på det ansvaret etterhvert som streiken trappes opp.

Kan bli mekling langt over fristen

Nordbrønd har forberedt seg på streik ved de to siste oppgjørene, men da har partene kommet til enighet. Det er ikke uvanlig med mekling langt utover natta og dagen derpå.

– Skal du sitte oppe og følge med i natt?

– Jeg får se hvor lenge jeg holder meg våken. Jeg skal bli oppringt av fylkessekretæren hvis noe skjer.

Jostein og Marita er i en håpløs situasjon etter AAP-endringer. De er sinte og frustrerte

Bare en av ti barnevernssaker i fylkesnemnda i Agder har sosialarbeider som fagkyndig

Mekling i statsoppgjøret

Gjelder ca 2.300 FO-medlemmer

FO er en del av LO Stat, som møter staten sammen med YS Stat, Unio og Akademikerne

Fristen er midnatt torsdag 23. mai

Om meklingen ikke fører fram, tar LO Stat ut 4.000 ansatte i streik fredag morgen

Departementer, direktorater, universiteter og friomsorgskontorer rammes av en eventuell streik

Dette er kravene fra LO Stat:

Reallønnsvekst til alle medlemmer og rettferdig fordeling av lønnsmidlene.

At tilleggene gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen. Dessuten krever LO Stat sentrale tiltak for økt likelønn mellom kvinner og menn, ekstra løft for lavtlønte og heving av begynnerlønn i lønnsrammer og spenn.

At all lønn (fastlønn og faste og variable tillegg) skal være pensjonsgivende.

LO Stat varsler også krav som går på AFP for medlemmer som skal over på ny tjenestepensjonsordning.

Mekling i statsoppgjøret

Gjelder ca 2.300 FO-medlemmer

FO er en del av LO Stat, som møter staten sammen med YS Stat, Unio og Akademikerne

Fristen er midnatt torsdag 23. mai

Om meklingen ikke fører fram, tar LO Stat ut 4.000 ansatte i streik fredag morgen

Departementer, direktorater, universiteter og friomsorgskontorer rammes av en eventuell streik

Dette er kravene fra LO Stat:

Reallønnsvekst til alle medlemmer og rettferdig fordeling av lønnsmidlene.

At tilleggene gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen. Dessuten krever LO Stat sentrale tiltak for økt likelønn mellom kvinner og menn, ekstra løft for lavtlønte og heving av begynnerlønn i lønnsrammer og spenn.

At all lønn (fastlønn og faste og variable tillegg) skal være pensjonsgivende.

LO Stat varsler også krav som går på AFP for medlemmer som skal over på ny tjenestepensjonsordning.