Privat

Annicka ble rekordmedlem i FO: – Forventer at jeg får støtte hvis jeg opplever noe ubehagelig på jobben

Aldri før har flere vært med i Fellesorganisasjonen (FO). Annicka Fallesen ble medlem nummer 31.000.
06.11.2020
12:58
06.11.2020 14:36

simen@lomedia.no

Sosionomstudenten meldte seg inn i FO i høst etter en prat med en medstudent og en kollega der hun har praksis.

– De fortalte meg litt om hvilke medlemsfordeler det var i FO og at forbundet er opptatt av solidaritet. Da tenkte jeg at jeg burde meldt meg inn for lenge siden, sier Annicka Fallesen (39) på telefon fra Kristiansand.

Hun hadde hørt om FO, men tenkte at hun ikke trengte å være medlem så lenge hun var student.

– Hun jeg studerer sammen med sa jeg burde melde meg inn, sier Fallesen.

Liker solidaritetstanken til FO

39-åringen er tredjeårsstudent og har i disse dager praksis ved Arbeidsforbedrende tjenester og God start i Kristiansand. Der jobber hun med mennesker som har stått utenfor arbeidslivet på grunn av blant annet psykiske helseproblemer, og som trenger en jobb.

Hun er fra før utdannet barne- og ungdomsarbeider og har tidligere jobbet i barnehage. Da hun skulle ta en ny utdanning, sto valget mellom barnevernspedagog og sosionom.

– Jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker fordi jeg har en del egenerfaring med rus. Jeg hadde egentlig lyst til å jobbe på barnevernsinstitusjon, men trives godt der jeg er i praksis. Jeg kan jobbe hvor som helst. Det er et stort og spennende felt. Jeg brenner for at folk skal inkluderes, sier Fallesen.

– Hva er den viktigste grunnen til at du ble med i FO?

– Solidaritetstanken. Det bra at FO også kjemper for brukerne vi jobber med og at det skal være trygge og gode arbeidsforhold på jobben, sier Fallesen.

– Hva forventer du av FO som medlem?

– Jeg forventer at jeg får støtte hvis jeg står i noe ubehagelig på jobb og har retten på min side.

Vil vokse med 4.000 medlemmer

Annicka Fallesen ble FO-medlem nummer 31.000 litt tidligere i høst. En milepæl forbundet ser all grunn til å feire. LO-forbundet som organiserer vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og velferdsvitere har satt seg hårete mål for videre medlemsvekst.

Nylig vedtok FOs landsstyre at forbundet skal ha 35.000 medlemmer før landsmøtet om tre år, en økning på 13 prosent. Det er 1.000 flere medlemmer enn FOs ledelse foreslo før landsstyremøtet.

– At dette kommer fra landsstyret, vitner om et godt driv i organisasjonen og en tro på at vi skal få det til, sier FO-nestleder Marianne Solberg.

Marianne Solberg, nestleder i FO

Marianne Solberg, nestleder i FO

Hanna Skotheim

– Hvorfor er det viktig for FO å vokse?

– Det er viktig for alle fagforeninger, for i mange tilfeller handler det om kjøttvekta. Det kan være innad i LO eller i lønnsforhandlinger, sier Solberg, som også trekker fram viktigheten av å være store for å representere vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og velferdsvitere i saker som er viktige for profesjonene.

– Vi skal snakke helse- og sosialpolitikk og utdanningspolitikk på vegne av noen profesjoner, og da kan vi ikke bare organisere en liten del av dem som jobber som for eksempel vernepleiere, men må med trygghet kunne snakke på vegne av disse, sier Solberg.

– Må hindre for mange utmeldinger

Å rekruttere nye medlemmer i koronatid har ikke bare vært enkelt. En viktig rekrutteringsarena er studiestedene, men mange studenter har hjemmeundervisning. Likevel har FO opplevd medlemsvekst også de siste månedene.

For noen år siden flatet medlemsveksten i FO ut, men Marianne Solberg mener FO har blitt flinkere til å rekruttere nye medlemmer blant annet fordi organisasjonen er mer samlet enn tidligere.

– Er det ikke et hårete mål å legge opp til en medlemsvekst på 13 prosent i koronatid?

– Våre tillitsvalgte har skjønt at dette kommer til å vare en lengre periode og har blitt kreative og funnet nye løsninger å verve på, blant annet digitalt, sier Solberg.

– Det er et ambisiøst mål, men det handler ikke bare om å rekruttere, det handler vel så mye om at det ikke skal bli så mange utmeldinger, sier Solberg.

Mange arbeidsplasser mangler tillitsvalgt

FO-nestlederen forteller at den hyppigste grunnen til at folk ikke er med i FO, er at det ikke er en tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Solberg har ikke tall på hvor mange arbeidsplasser som mangler tillitsvalgt, men sier at det gjelder ganske mange. Flere steder er det kun ett FO-medlem, noe som gjør jobben med å skaffe tillitsvalgt vanskelig.

– Vi må spørre om folk vi være medlem i FO, og derfor er det viktig å ha en tillitsvalgt lokalt på arbeidsplassene. Den største jobben vår er å systematisk bygge klubber på arbeidsplassene. Tillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen vi har.

– Hvordan skal dere klare det?

– Hver fylkesavdeling må ha full oversikt over hvilke kommuner og arbeidsplasser som ikke har en tillitsvalgt og være tett på. Så må vi som forbund sørge for at vi har et innmari godt skoleringstilbud og solid kompetanse på alle nivåer. Det må føles trygt å være tillitsvalgt i FO.

Tror du dere klarer å nå målet?

– Ja, det tror jeg.

Antall medlemmer i FO siden 1992:

1992: 9.821 medlemmer

1995: 12.874 medlemmer

1998: 16.678 medlemmer

2001: 18.469 medlemmer

2004: 20.593 medlemmer

2007: 23.122 medlemmer

2010: 25.748 medlemmer

2013: 26.560 medlemmer

2016: 27.703 medlemmer

2019: 29.876 medlemmer

Kilde: FO

FOs medlemmer

FO har 23.733 yrkesaktive medlemmer

2.484 studentmedlemmer

2.158 pensjonister

FOs medlemmer etter utdanning

11.830 sosionomer

10.222 vernepleiere

8.395 barnevernspedagoger

268 velferdsvitere

344 med annen utdanning

84 % av medlemmene er kvinner

44 % av medlemmene er under 40 år

Hvert femte medlem er under 30 år

Her jobber FOs medlemmer

Ca. 67 % i kommunal sektor inkludert Oslo

Ca. 11 % i helseforetakene

Ca. 10 % i statlig sektor

Ca. 12 % i privat sektor (både ideelle og kommersielle bedrifter)

Kilde: FO

06.11.2020
12:58
06.11.2020 14:36

Antall medlemmer i FO siden 1992:

1992: 9.821 medlemmer

1995: 12.874 medlemmer

1998: 16.678 medlemmer

2001: 18.469 medlemmer

2004: 20.593 medlemmer

2007: 23.122 medlemmer

2010: 25.748 medlemmer

2013: 26.560 medlemmer

2016: 27.703 medlemmer

2019: 29.876 medlemmer

Kilde: FO

FOs medlemmer

FO har 23.733 yrkesaktive medlemmer

2.484 studentmedlemmer

2.158 pensjonister

FOs medlemmer etter utdanning

11.830 sosionomer

10.222 vernepleiere

8.395 barnevernspedagoger

268 velferdsvitere

344 med annen utdanning

84 % av medlemmene er kvinner

44 % av medlemmene er under 40 år

Hvert femte medlem er under 30 år

Her jobber FOs medlemmer

Ca. 67 % i kommunal sektor inkludert Oslo

Ca. 11 % i helseforetakene

Ca. 10 % i statlig sektor

Ca. 12 % i privat sektor (både ideelle og kommersielle bedrifter)

Kilde: FO