FORNØYD: Forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen (th) var godt fornøyd med resultatet for de sykehusansatte.

FORNØYD: Forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen (th) var godt fornøyd med resultatet for de sykehusansatte.

Per Flakstad

9000 til de sykehusansatte

De ansatte i helseforetakene får et generelt tillegg på 9000 kroner. Dette ble resultatet etter at LO-forbundene i helseforetakene og arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet om en ny tariffavtale sent torsdag kveld.
13.05.2016
12:33
13.05.2016 12:33

tips@fagbladet.no

– Dette er et økonomisk resultat på linje med resultatet i arbeidslivet for øvrig. I tillegg har vi fått en understreking av sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og øke innsatsen for å øke andelen heltidsansatte. Det kan synes bagatellmessig, men det er viktig å legge til rette for at unge velger helsesektoren som framtidig arbeidsplass, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen, som ledet forhandlingene på arbeidstakersiden.

Resultatet innebærer at minstelønnssatsene økes betydelig. Spesialsykepleier/jordmor med 16 års ansiennitet vil være sikret et tillegg på minst 2,5 prosent.

De sentrale tilleggene gjelder fra 1. juli i år.

Det skal nå gjennomføres forhandlinger på hvert enkelt sykehus, der partene skal avtale tillegg ut over dette. Frist for disse forhandlingene er satt til 15. juni.

Slik er de nye minstelønnssatsene:

Stillingsgruppe 1: Uten krav til særskilt utdanning:

Stillingsgruppe 2 og 3: Fagutdanning og i gruppe 3 autorisasjon:

Stillingsgruppe 4: Tre års høyskoleutdanning eller mer.

Stillingsgruppe 5: Treåring høyskoleutdanning og i tillegg spesialutdanning/universitetsutdanning.

0 år: 4 år: 8 år: 10 år: 20 år:

Gruppe 1: 294.000 299.000 310.000 355.000 385.000

Gruppe 2-3: 330.000 335.000 341.000 392.000

Gruppe 4: 380.000 390.000 410.000 447.000

Gruppe 5: 415.000 430.000 447.000 490.000

13.05.2016
12:33
13.05.2016 12:33

Slik er de nye minstelønnssatsene:

Stillingsgruppe 1: Uten krav til særskilt utdanning:

Stillingsgruppe 2 og 3: Fagutdanning og i gruppe 3 autorisasjon:

Stillingsgruppe 4: Tre års høyskoleutdanning eller mer.

Stillingsgruppe 5: Treåring høyskoleutdanning og i tillegg spesialutdanning/universitetsutdanning.

0 år: 4 år: 8 år: 10 år: 20 år:

Gruppe 1: 294.000 299.000 310.000 355.000 385.000

Gruppe 2-3: 330.000 335.000 341.000 392.000

Gruppe 4: 380.000 390.000 410.000 447.000

Gruppe 5: 415.000 430.000 447.000 490.000