1. MAI: FO-leder Mimmi Kvisvik feiret dagen i hjembyen Notodden.

1. MAI: FO-leder Mimmi Kvisvik feiret dagen i hjembyen Notodden.

Audun Hasvik

8 timers arbeid – 8 timers fritid – 8 timers hvile

FO-leder Mimmi Kvisvik viste til en stolt historisk hendelse i hjembyen da hun var tilbake for å holde 1. mai-tale. På denne dagen i 1918 bestemte Hydro-arbeiderne i Notodden seg for å jobbe åtte timers dag.
01.05.2015
18:06
27.08.2015 20:01

fontene@lomedia.no

Nesten 200 personer gikk i årets 1. mai-tog i Notodden. Noen flere var til stede på torgmøtet, for blant annet å høre Mimmi Kvisvik, som kom hjem til byen der Hydro-arbeiderne for nesten 100 år siden vedtok, nettopp på 1. mai, at nok for være nok: «I morra arbeider vi åtte timer.» Og slik blei det – året etter kom loven. En lov som nå er truet.

– Det er spesielt hyggelig å komme hjem å markere 1. mai og holde tale for dere, gode venner, åpnet Kvisvik.

Loven under press

En tale som tok for seg kampen for å bevare arbeidsmiljøloven, kommuneøkonomien og kommunesammenslåinger, internasjonal solidaritet og muligheten som ligger i å velge rett til høsten og til stortingsvalget i 2017.

Kvisvik stilte seg svært skeptisk til nåværende stortingsflertall som vil svekke loven om åtte timers arbeidsdag.

– Det er tragisk og trist at vi har en regjering og et stortingsflertall som ser det som sin oppgave å sørge for at norske arbeidstakere for lengre arbeidsdag og mer søndagsjobbing, sa Kvisvik.

Valg til høsten

Kvisvik stilte seg også svært spørrende til at Venstre og KrF vil være med på å overkjøre arbeidstakere slik de gjør, selv med dokumentert kunnskap på bordet fra Fafo. Fafo la i fjor fram resultatene fra det felles nordiske forskningsprosjektet «Nordmod 2030». Der dokumenteres det at vår nordiske samfunnsmodell har skapt et samfunn som er best på det meste: Vi har høy produktivitet, god omstillingsevne, høy sysselsetning og likestilling. Undersøkelsen slår også fast at det organiserte arbeidslivet er en grunnpilaren for denne modellen.

– Meningsmålingene viser at velgerne nå forstår at de er blitt holdt for narr. Vi skal slåss, så lenge det er pust i oss, for å bevare den norske og nordiske velferdsmodellen, sa Kvisvik og minnet tilhørerne om at en ved aktiv bruk at stemmeseddelen til høsten kan vise regjeringa at velgerne ønsker en annen kurs enn den blå.

– At det er felleskap vi ønsker å bygge. At det er vi og oss som gjelder, i stedet for jeg, meg og mitt, sa Kvisvik

Solidaritet

FO-lederen tok også til orde for å se ut over landets grenser.

Hun snakket om konflikten i Midtøsten, om tragedien i Nepal, om alle de som dør på flukt over Middelhavet, om millioner av ungdommer som ikke får seg jobb, om ytringsfriheten som blir truet.

– Gode venner, sammen skal vi vinne disse kampene. Sammen skal vi vinne høstens valg, og sammen har vi begynt på marsjen som skal gi oss nytt stortingsflertall – og ny regjering i 2017, avsluttet Kvisvik.

01.05.2015
18:06
27.08.2015 20:01