75 000 for å svikte 100 barn

Midtre Namdal Samkommune slapp ikke straff likevel. De fikk bot på 75 000 kroner etter at Helsetilsynet anket.
27.11.2014
12:49
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Samkommunen straffes fordi barna ikke har fått det vernet og den oppfølgingen de har krav på, forteller førstestatsadvokat Anna Grøstad hos riksadvokaten. Forsømmelsen skjedde fra 2009-2012.

Historisk dom

Anna Grøstad forteller til NRK at det er første gang man ilegger foretaksstraff for forsømmelser i barneverntjenesten. Hun sier at straffen er et signal til kommunene om at det viktig å gi barnevernet nok ressurser. Hun håper straffen har en preventiv virkning.

Det er de fire kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid som har ansvar for Midtre Namdal barnevern.

Anmeldt etter tilsyn

Det var Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som anmeldte Midtre Namdal barnevern etter et tilsyn som viste at altfor mange meldinger ble henlagt.

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen er tilfreds med dommen.

– Bøteleggingen er et signal om at ansvaret må erkjennes og at man må handle deretter, sier han til Adresseavisen.

Fylkesmannen er i dialog med Midtre Namdal samkommune om bedringer av barnevernet, og har bidratt med 2-3 millioner til et omfattende utviklingsarbeid.

Helsetilsynet anket

Dommen er resultat av en anke fra Helsetilsynet etter at statsadvokaten ikke idømte foretaksstraff til tross for at de mente barnevernet hadde forsømt seg. Samkommunen har ikke tatt stilling til om de vil vedta boten.

Statsadvokaten mente det var tilstrekkelig at barnevernet har satt i gang tiltak for å bedre situasjonen. Men riksadvokaten synes ikke tiltakene er nok til å unnlate å idømme foretaksstraff.

Kommunenes ansvar

FO-leder Mimmi Kvisvik skriver på sin facebookside i dag at dommen er et viktig signal om at svikt i barnevernet handler om å plassere ansvar der det hører hjemme - på kommunene, i dette tilfellet samkommunen.

Finske fagpersoner risikerer fengsel

Men Aftenposten etterlyser i dag det individuelle ansvaret for grove forsømmelser i tjenestene. De forteller om et tilfelle i Finland hvor et barn døde etter langvarig mishandling til tross for at mange instanser visste om situasjonen. Nå er både barnevernansatte og helsearbeidere tiltalt for å la være å handle. De risikerer inntil tre års fengsel.

FO-leder Mimmi Kvisvik tviler på om individuell straffeforfølgelse er det beste i slike saker. Hun sier til Aftenposten at hun har mer tro på virksomhetsstraff. Kvisvik frykter at straffeforfølgelse skaper syndebukker.

– Skal man dømme enkeltpersoner som gjør så godt de kan innenfor altfor trange rammer som samfunnet har pålagt dem? Spør Kvisvik.

Også individuelt ansvar

På facebook minner hun samtidig om at FOs yrkesetiske grunnlagsdokument også inneholder bestemmelser om varslingsansvar og individuelt ansvar.

– Jeg oppfordrer alle avdelinger og klubber til å sette dette krevende ansvaret på dagsorden, skriver hun blant annet.

27.11.2014
12:49
27.08.2015 20:01

Mest lest