Hovedutvalgsleder for organisasjon i kommunen, Jan Erik Tønnesland (t.v.) og  utvalgsleder for arbeid og integrering, Abdullahi Alason leder hvert sitt hovedutvalg.

Hovedutvalgsleder for organisasjon i kommunen, Jan Erik Tønnesland (t.v.) og utvalgsleder for arbeid og integrering, Abdullahi Alason leder hvert sitt hovedutvalg.

Helge Rønning Birkelund

For heltidskultur og mot utenforskap:

2500 barn i Kristiansand lever i lavinntektsfamilier. Slik skal kommunen hjelpe dem

80 familier skal følges tett av åtte sosionomer. Folk står i kø for å få være med på prosjektet «Nye mønstre, trygg oppvekst».
22.01.2020
12:50
22.01.2020 12:56

helge@lomedia.no

Da Jan Oddvar Skisland (Ap) tok over som ordfører i Kristiansand, startet arbeidet med å kartlegge ståa i kommunen. Det kom raskt fram at barnefattigdommen var stor og sterkt økende.

Sysselsettingen var lav, bare på 62 prosent. Mange i kommunen er uføretrygdet, og mange har valgt å stå helt utenfor arbeidslivet.

Hjelper 60 familier

Prosjektet «Nye mønstre, trygg oppvekst» ble etablert i 2018, men ble betydelig styrket da Skisland tok over som ordfører. Universitetet i Agder er også involvert med et forskningsprosjekt.

Seks sosionomer fikk ansvar for hver sine 10 familier – til sammen 60 familier. De gikk konkret inn i samtlige 60 familier, startet kartlegging av familienes behov og hvilke kvalifiseringsløp de kan sluses inn i.

Som trinn to skal de legge til rette for at familiene i skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Sørge for at barnet kommer på skolen og får oppfølging med lekser. Alt for å redusere utenforskapet. Ikke med tvang, men med god oppfølging av hver enkelt fra den enkelte sosionom.

Liker du å lytte? Nå finnes det også en podkast om profesjonsrollen i sosialt arbeid

Prosjektet utvides

Prosjektet er allerede i ferd med å bli utvidet med to sosionomer og 20 nye familier.

– Familiene får hjelp til å følge opp egen økonomi, slik at det går rundt. De får råd om hvordan de skal følge opp barna sine på aktiviteter, for å unngå utenforskap. Og det går på å hjelpe foreldrene til å komme seg ut i jobb. Blant åtte av 10 av disse familiene har ingen familiemedlemmer noen tilknytning til arbeidslivet i dag. Her ser en hvor vesentlig det er å jobbe med sysselsetting og arbeidstilkobling, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Ikke bare for å skaffe familiene en inntekt, men også for at foreldrene kommer seg ut blant arbeidskolleger og får et arbeidsmiljø å forholde seg til.

Saken fortsetter under bildet.

Jan Oddvar Skisland (Ap) ble ordfører mot alle odds.

Jan Oddvar Skisland (Ap) ble ordfører mot alle odds.

Helge Rønning Birkelund

Hovedmålsettingen med prosjektet er at familiene skal få en struktur.

– Så kan man jobbe med arbeidstilknytningen senere. Høyresiden mener at markedet ordner dette av seg selv. Slik er det ikke, mener Jan Erik Tønnesland, hovedutvalgsleder for organisasjon i kommunen.

Er du lei av kaos på jobb? Nå skal ny app rydde opp

Skal bli selvforsørgende

2.500 barn i kommunen lever i en lavinntektsfamilie. Halvparten har flerkulturell bakgrunn, den andre halvdelen har norsk etnisk bakgrunn. I den siste gruppen er det mange enslige foreldre.

– Målsettingen er å redusere utenforskapet som følger med liten inntekt og foreldre uten arbeid. Målet er å kartlegge nøye hvordan man kan sluse de inn i arbeidslivet gjennom å finne ut hva de selv ønsker og motivere dem til å gå ut i arbeid. Ikke noe skal være tvang. Det skal være noe de selv motiveres til gå inn i, sier Alason.

– Familiene skal bli selvforsørgende og få en bedre livskvalitet. Målet er ikke å løse dette med mer stønad, men at sosionomene kan være en mentor som kan hjelpe de ut, skyter Abdullahi Mohamed Alason inn.

Han er utvalgsleder for arbeid og integrering i kommunen. Dette utvalget skal jobbe med problematikken og utfordringene som prosjektet peker på og synliggjør.

– Det er viktig å stimulere til at alle får en videregående skole eller fagprøve for å komme seg i jobb. Over halvparten av de med flerkulturell bakgrunn mangler avsluttet grunnskole, sier Alason.

Blant annet har byen utvidet kontantstøtte, også for toåringer. Det kan det bli slutt på.

– Kontantstøtte utsetter bare fattigdommen. Den gjør at familiene har en grei økonomi mens de får støtten, men det er bare en utsettelse, mener Alason.

22.01.2020
12:50
22.01.2020 12:56