METADON IKKE NOK: Ruspasientene trenger bedre helseoppfølging og hjelp til å komme i aktivitet, påpeker forskerne.

METADON IKKE NOK: Ruspasientene trenger bedre helseoppfølging og hjelp til å komme i aktivitet, påpeker forskerne.

copyright nyebilder.no

13 LAR-pasienter døde av overdose i fjor

Pasienter i legemiddelassistert rusbehandling (LAR) har bedre helse og begår mindre kriminalitet enn rusavhengige som ikke er i LAR. Men fortsatt dør for mange av pasientene av overdose, 18 år etter at LAR startet.
02.06.2016
09:53
02.06.2016 10:16

mia.paulsen@lomedia.no

Det er grenser for hva man kan lege av vonde liv med medikamenter, mener forsker og psykiater Helge Waal, som har jobbet med rusavhengighet i en mannsalder.

Nestoren for LAR (legemiddelassistert rehabilitering) kunne likevel onsdag legge fram en rapport fra Senter for rusmiddelforskning (SERAF) som viser at pasienter i LAR har bedre helse og begår mindre kriminalitet enn rusavhengige som ikke er i LAR.

Rapporten finner du her.

MOT GRENSA: LAR er god på kvantitet. Men nå må kvaliteten bedres, sier Helge Waal, psykiater og rusforsker.

MOT GRENSA: LAR er god på kvantitet. Men nå må kvaliteten bedres, sier Helge Waal, psykiater og rusforsker.

Mia Paulsen

Heroin og legemidler

Norge har høye overdosetall både i og utenfor LAR. I fjor døde 13 LAR-pasienter av overdose.

– I 60 prosent av tilfellene er heroin hovedgrunnen til overdosen. Men dødsfallene skjer ofte fordi pasientene også bruker benzodiazepiner. 27 prosent får forskrevet benzodiazepiner av fastlegen, noe som er mot anbefalingene, poengterte Helge Waal ved lanseringen av rapporten.

Benzodiazepiner er angstdempende medikamenter og sovemidler som er sterkt vanedannende og er farlige for respirasjonen i kombinasjon med opioider.

Flere dør i LAR

Siden 2008 har antall dødsfall hos LAR-pasienter økt. 90 pasienter døde under LAR-behandling i fjor. For 12 var dødsårsaken ukjent, men et flertall på 53 døde av somatisk sykdom eller skade.

Waal pekte på at LAR-pasientene nå har en gjennomsnittsalder på 43,7 år. Noen er faktisk over 60. Etter hvert blir de innhentet av helseproblemer. Kreft og hjerte-karsykdommer er de viktigste somatiske dødsårsakene. Uforholdsmessig mange dør hjemme alene av somatisk sykdom, en indikasjon på at de ikke får den helsemessige oppfølgingen de skulle hatt.

Seks av LAR-pasientene begikk selvmord i fjor.

Snart mange nok, men behov for bedre kvalitet

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble etablert i 1998 og finnes over hele landet. Det omfatter nå 7500 pasienter

Antallet pasienter i LAR har økt årlig, men Helge Waal regner med at økningen vil stoppe opp når tallet når ca. 8500. En del rusavhengige vil ikke være interessert i tilbudet.

– Vi har nesten ikke ventelister, men begynner å nærme oss grensene for antall pasienter, sa Helge Waal.

Han pekte på at mange pasienter strever med lav livskvalitet, har psykiske lidelser som de ikke blir behandlet for, og er lite aktive. Mange har somatiske problemer.

Den viktigste oppgaven nå er å heve kvaliteten på LAR, mener forskerne. Bedre samhandling, bedre somatisk og psykisk helseoppfølging og et mer individuelt tilpasset tilbud er elementer som ble nevnt.

– Vi ser at en del pasienter er misfornøyde med tilbudet, og vi må spørre hva LAR kan gjøre for å bidra til bedre liv, sa Helge Waal.

02.06.2016
09:53
02.06.2016 10:16