Barn over hele Norge har delt sine erfaringer om samvær med foreldrene.

Barn over hele Norge har delt sine erfaringer om samvær med foreldrene.

Piron Guillaume/Unsplash

100 barn har blitt spurt. Her er rådene til deg som jobber i barnevernet

Barnevernsansatt håper alle de som jobber i barnevernet vil følge rådene slik at det blir tryggest mulig for barn og unge.
22.01.2021
17:02
25.01.2021 19:05

hanna.skotheim@lomedia.no

Denne uka kom Forandringsfabrikken med rapporten «Det handler om oss». Der har 100 barn i alderen sju til 18 år over hele Norge delt sine erfaringer om hvordan samvær i barnevernet må bestemmes for at det skal bli riktig for barn. I rapporten kommer de også med flere råd til de som jobber i barnevernet:

Syv av ti barn får ikke bestemme hvordan samværene med foreldrene skal være

• La oss være med å bestemme detaljene rundt samværene.

• Lytt til det vi sier og ta svaret på alvor, uansett hvor gamle vi er.

• Spør oss alene, eller sammen med en trygghetsperson, sånn at vi kan svare ærlig.

• Dere må sjekke jevnlig med oss og høre hva vi tenker om samvær. Det kan skje ting som gjør at vi vil ha mer eller mindre samvær.

• Still spørsmål slik at vi forstår, still åpne, men konkrete spørsmål og fortsett å spørre. Ofte sier vi ikke alt på en gang.

• Vis at dere følger med. For at vi skal bli trygge på at dere lytter, må dere vise det med hele kroppen. Hvis dere er på mobilen, skriver ned eller har fokus på noe annet enn oss, kan vi fort bli usikre på om dere lytter godt.

• Bli kjent med oss. Snakk med oss om helt vanlige ting. Fortell oss gjerne om et kjæledyr hvis du har det, eller noe annet du er glad i.

• Jobb for at vi skal få tillit til dere.

• Vi trenger å vite at vi har rett til å snakke med barnevernet alene hvis vi vil.

• Gjør noe med det vi sier.

• Ikke si det vi sier videre. At dere ikke sier det vi har fortalt til noen andre uten at vi vet, avgjør om vi kan fortsette å fortelle. Ingen voksne ville vel heller fortalt noe dumt eller vondt til noen hvis de sa det videre til andre.

• Hvis dere tenker at noe må sies videre, må dere avtale med oss så langt det er mulig. Da kan dere klare å beholde tilliten vår.

• Vi må få nok nformasjon om hvordan samvær kan være slik at vi kan mene noe om det. Da blir det også lettere for oss å si noe om det.

• Fortell oss at vi har rett til å mene noe om samvær og at dere har lyst til å vite hva vi mener.

• Når et samvær blir avlyst må dere gi oss så mye informasjon dere kan, om hvorfor det ikke ble samvær

Enda flere råd finner du i rapporten her.

Håper mange følger rådene

Beate Johansen, kontaktperson i barnevernstjenesten i Hustadvika kommune, håper alle de som jobber i barnevernet vil følge rådene i rapporten slik at det blir tryggest mulig for barn og unge.

– De må få være med å bestemme samvær. Dette handler om deres liv, sier hun.

Hustadvika er blant kommunene som har hjulpet Forandringsfabrikken med å komme i kontakt med barn til rapporten.

– Etterlengtet

Gunn Astrid Baugerud, førsteamanuensis på Insitutt for sosialfag ved OsloMet, mener rapporten har vært etterlengtet og sier at de kommer til å bruke den som pensum for barnevernsstudentene.

– Mye av den kunnskapen vi har hatt som er formidlet til våre studenter er kunnskap fra voksne, blant annet fosterforeldre og saksbehandlere, og foreldre om hva de tenker om samvær. Det er viktig å få fram barnas stemme også. Det tydeliggjør hvordan vi som framtidens barnevernsarbeidere skal tenke om medvirkning til barnas sak i samvær, sier Baugerud.

Funn fra undersøkelsen

62 % har ikke fått fortalt ærlig hva som er viktig for dem om samvær

84 % har ikke fått vite hvorfor samvær ble bestemt som det ble

74 % har ikke fått vite hvem barnevernet skulle fortelle videre til

60 % har ikke fått være med å bestemme hvor ofte samværet skal være

60 % har ikke fått være med å bestemme hvor lenge samværet skal vare

55 % har ikke fått være med å bestemme hvor samværet skal være

62 % har ikke fått nok informasjon til at samvær kjennes trygt

66 % har ikke fått være med å bestemme om det skal være med tilsyn

65 % har ikke fått være med å bestemme hva de skal gjøre på samværet

(Kilde: Rapporten: «Det handler om oss»)

Rapportens innspill til ny barnevernlov

Den må sikre barns grunnleggende rettigheter i prosess.

Den må sikre konkrete samværsvurderinger.

Barns mening må tillegges vekt for å sikre barns menneskeverd.

Ny barnevernlov må sikre barn rett til samvær med søsken og andre barnet har nær tilknytning til.

22.01.2021
17:02
25.01.2021 19:05

Funn fra undersøkelsen

62 % har ikke fått fortalt ærlig hva som er viktig for dem om samvær

84 % har ikke fått vite hvorfor samvær ble bestemt som det ble

74 % har ikke fått vite hvem barnevernet skulle fortelle videre til

60 % har ikke fått være med å bestemme hvor ofte samværet skal være

60 % har ikke fått være med å bestemme hvor lenge samværet skal vare

55 % har ikke fått være med å bestemme hvor samværet skal være

62 % har ikke fått nok informasjon til at samvær kjennes trygt

66 % har ikke fått være med å bestemme om det skal være med tilsyn

65 % har ikke fått være med å bestemme hva de skal gjøre på samværet

(Kilde: Rapporten: «Det handler om oss»)

Rapportens innspill til ny barnevernlov

Den må sikre barns grunnleggende rettigheter i prosess.

Den må sikre konkrete samværsvurderinger.

Barns mening må tillegges vekt for å sikre barns menneskeverd.

Ny barnevernlov må sikre barn rett til samvær med søsken og andre barnet har nær tilknytning til.