JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirsti Bergstø (SV) vil fjerne medleverforskriften og øremerke penger til barnevernet.

Kirsti Bergstø (SV) vil fjerne medleverforskriften og øremerke penger til barnevernet.

Scanpix/LO Media

– Vi tar kampen for profittfri velferd

– Formålet i barnevernet er å sikre barnet riktig hjelp, ikke at barnet går med overskudd, sier Kirsti Bergstø (SV).
25.08.2017
10:30
21.08.2023 17:14

solfrid.rod@lomedia.no

1. Hva er mest negativt med Norge akkurat nå?

– At forskjellene øker. Vi ser en økonomisk politikk som gir mer til dem som har mest, samtidig som flere barn lever i fattigdom. Vi ser en sentraliseringspolitikk, der arbeidsplasser flyttes ut av distriktene og ressursene samles på færre hender. Forskjellene øker, både når det gjelder kjønn, klasse og geografi, sier Kirsti Bergstø (36).

Hun sitter i Arbeids- og sosialkomiteen, er stortingsrepresentant fra Finnmark og er andre politker ut i vår serie Fontene spør partiene.

• Les også:- Det må være lov å tjene penger på å gi et godt velferdstilbud

2. Hva er det første du vil gjøre for å gjøre barnevernet bedre?

– Sikre et barnevernsløft ved å øremerke penger til kommunalt barnevern. Vi begynte på det da vi satt i regjering, fordi vi så at gapet mellom antall saker, altså antall barn som trenger hjelp, og antall ansatt, økte og økte.

3. Hva vil du gjøre for å bedre levekårene for utviklingshemmede?

– Ansvarsreformen har blitt jubilert, men har for mange aldri blitt en realitet. Det første jeg ville tatt tak i er å gi utviklingshemmede en mer meningsfull hverdag. Så mange som mulig bør få ta del i ordinært arbeidliv, de som ikke kan det må sikres et dagtilbud som gir fellesskap og mening.

4. Vil du øke budsjettene til rus og psykiatri raskere enn somatisk behandling i sykehusene?

– Rus og psykiatri trenger definitivt en satsing framover, også i kommunehelsetjenesten. Derfor foreslår vi lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene. Men om det er en god ide å ha en regel der rus og psykiatri settes opp mot somatikk, jeg er usikker på det.

5. Hvorfor bør helse- og sosialarbeidere stemme på ditt parti?

– Fordi SV jobber for fulle og faste stillinger, trygge arbeidsforhold og god kommuneøkonomi som sikrer god velferd. Fordi SV setter mennesker foran marked. Vi vil erstatte anbuds- og konkurranseregimet med forutsigbarhet og langvarige avtaler, noe vi særlig trenger i barnevernet.

6. Bør private aktører kunne ta ut utbytte fra velferdstilbud som barnehager, sykehjem og barnevernsinstitusjoner?

– Nei. SV tar kampen for profittfri velferd. Det fellesskapet setter av til barnevern og andre velferdstilbud, skal gå til det, ikke til utbytte. Helse og omsorg har et helt annet formål enn markedet. Formålet i barnevernet er å sikre barnet riktig hjelp, ikke at barnet går med overskudd.

7. Bør enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bli barnevernets ansvar?

– Ja, fordi alle barn skal være barnevernets ansvar.

8. Hvilket velferdsgode kan vi være foruten?

– Kontantstøtten.

9. Glem ditt eget parti - hvilken nålevende politiker inspirerer deg mest?

– Jeg vil egentlig svare Karin Andersen, fordi hun konsekvent er på parti med de marginaliserte, de som ikke har, de som mister.

Men hvis du må se utenfor eget parti?

– Siv Jensen er den som inspirerer meg aller mest, til å kjempe for regjeringsskifte.

10. Bør ansatte som arbeider turnus i omsorgsinstitusjoner ha faste lønnstillegg (for ubekvem arbeidstid) tilsvarende resten av arbeidslivet?

– Ja, definitivt. Vi må bli kvitt medleverforskriften i sin nåværende form. Det er et problem at ansattes arbeidsvilkår settes opp mot brukernes behov. Enten det er i rusomsorgen, i barnevernet eller i andre tjenester, ingen er tjent med at ansatte går i dørken. Det er en slitasje i disse yrkene som må tas hensyn til i forhandlinger om arbeidstid.

11. Hva kan politikerne gjøre for å bedre sikkerheten til ansatte i helse og sosialtjenestene?

– Sikre faglighet, opplæring og medvirkning på alle nivåer, i alle tjenester. Det er et viktig ledelsesansvar. Politikere har ansvar for lovverket, men det er arbeidsgiverne som må følge opp. Ledere må ta ansvar for at ansatte vet hvordan de skal håndtere ulike situasjoner, og de må ikke akseptere at ansatte lever med trusler og krenkelser.

Sveinung Rotevatn var først ut i Fontene spør partiene. Mandag: Kjersti Toppe (Sp)

25.08.2017
10:30
21.08.2023 17:14