Eirik Dahl Viggen

– Varslere må ikke bli sett på som en plage som skal knebles

– FO Nordland kommer til å være knallharde på at Bodø følger rutinene for å ivareta varslere, sier fylkesleder Mona Nilsen.
09.06.2015
16:17
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

FO Nordland har fortløpende kontakt med lederen for Krisesenteret i Salten, som har bedt Fylkesmannen granske barnevernstjenesten i Bodø. Brevet, som har gått med kopi til kommunen og dermed havnet i offentlige postlister, utgjør en varsling.

– Vi kommer ikke til å ta standpunkt til innholdet i selve varslingen, siden vi har medlemmer også i barnevernet og ikke forutsetninger for å gå inn i innholdet i varslingen. Men varslervernet er prinsipielt viktig, sier fylkesleder i FO Nordland, Mona Nilsen.

– Varslere må ikke bli sett på som en plage som skal knebles.

– En skal være forsiktig med å bagatellisere hvilket press varslere kan komme under, sier Nilsen.

Lojalitetsplikt

Bodøs kommunestyre vedtok i mars nye regler om ansattes ytringsfrihet – fulgt av et kapittel om lojalitetslikt.

– Hva synes du om reglementet?

– De baker mye av regelverket inn i lojalitetsplikten. De har rutiner for hvordan folk skal varsle, men når noen varsler, virker det som at det er et hull i hvordan de ivaretas. Det blir veldig lett å fokusere på formaliteter, sier Nilsen.

Sår tvil om ytringsfrihet

Else Marie Torp (KrF), leder i Komité for levekår i Bodø kommunestyre, sa til Fontene sist torsdag at det er uheldig at slike ting kommer ut i media. Det burde være en sak som ble løst internt i kommunen, mente Torp.

– Det er grunn til å spørre om hva Bodø kommune egentlig mener med ytringsfrihet, sier Mona Nilsen.

– Er det slik at vi har full ytringsfrihet og du kan si hva du vil, men ikke til hvem du vil?

Media blir viktig arena

– Prioriterer FO Nordland å være synlige i media i denne saken?

– Jeg synes bruk av media er en veldig god måte å synliggjøre standpunktene våre på, sier Nilsen.

– Politikerne har det øverste ansvaret for hva slags kultur vi skal ha rundt ytringsfrihet. Gjennom media sikrer vi at denne informasjonen kommer ut til dem og til flere.

FO Nordland hadde fredag et leserinnlegg på trykk i Avisa Nordland, hvor avdelingen støtter arbeidstakernes rett til å si fra om kritikkverdige forhold.

De ber rådmannen lytte til varsleren.

De valgte å gå til avisa siden de først hadde skrevet om saken. Samtidig understreker Nilsen at FOs hovedtillitsvalgte holder en dialog gående internt med kommunen.

FO Nordland vurderer nå å melde inn saken til kontrollutvalget.

– Er det slik at vi har full ytringsfrihet og kan si hva du vil men ikke til hvem du vil?

Mona Nilsen, fylkesleder Fellesorganisasjonen Nordland

09.06.2015
16:17
27.08.2015 20:01

Mest lest