– Tror ikke Eriksson vet hva han driver med

Ansatte på Semsveien ressurs- og mestringsenhet gruer seg til arbeidsministerens varslede endringer i Arbeidsmiljøloven. – Jeg tror rett og slett ikke han vet hvilke konsekvenser dette kan få, sier plasstillitsvalgt Marit Frette Opsahl fra FO.
12.12.2014
09:20
27.08.2015 20:01

fontene@lomedia.no

Forrige fredag annonserte arbeidsminister Robert Eriksson at det i framtiden skal være lettere å ansette midlertidig. I dag kommer flere av de varslede endringene i arbeidsmiljøloven. Blant annet skal det bli større mulighet for å avtale såkalt nordsjøturnus, det kan bli mer helgearbeid, mer overtid og nye regler for søn- og helligdagsjobbing.

– Det liker vi svært dårlig. Det er tungt nok å jobbe turnus som det er, når man samtidig skal ha et familieliv, sier Marit Frette Opsahl.

Les også: I dag åpner han for lengre arbeidsdager

– Ikke sunt

Semsveien ressurs- og mestringsenhet i Asker er et døgnbemannet botreningstilbud, med to-tre ansatte på jobb dag og kveld med egne nattevakter. Botreningstilbudet er drevet av Asker kommune, og er et tilbud for fire unge voksne med psykiske lidelser.

– Hva synes du Ove-Ronny, hvis vi skulle jobbet turnus med 3-7-4-7, spør Opsahl sin kollega Ove-Ronny Nørgaard.

– Nei, det høres ikke sunt ut. Arbeidet vårt er såpass krevende at jeg tror vi som jobber der ville blitt helt ødelagt av en sånn turnus. Og hvordan kan de tro at vi skal kunne jobbe tre døgn i strekk, og samtidig gi et godt faglig tilbud for beboerne, spør han.

Mer sammenhengende fri?

Såkalt Nordsjøturnus er altså ingen god idé, om vi skal tro FOerne i Semsveien.

Ingen av FOerne i Asker synes heller det høres lurt ut med løsninger der ansatte for eksempel kan jobbe hele jula, for så å ha påsken fri.

– I dag har alle fast ansatte krav på å ha halvparten av slike høytider fri. Det er bra, for det ville vært veldig trist å skulle jobbe hele jula. Når skal man se familien sin da, spør Marit Frette Opsahl, og får støtte fra Nørgaard:

– Det blir veldig intensivt på jobb, og noen ganger har vi behov for å lufte hodet etter en vakt. Å skulle jobbe så mye etter hverandre tror jeg ikke er bra for noen av de ansatte, sier han.

Trenger tillitsvalgte

Fosterhjemskonsulent Wenche Engeli ved barnevernet i Asker mener det finnes andre steder der sammenhengende turnus fungerer bra. Bufetat har gjort noen slike erfaringer ved sine enheter.

– Men dagens lovverk åpner allerede for dette ved at man lokalt kan avtale avvikende turnus. I dag gjøres dette mange steder i samarbeid med tillitsvalgt og ansatte. Men det blir noe helt annet å lovfeste det, sier hun.

Er lekkasjene fra regjeringskvartalet riktige, vil Eriksson også gå inn for å fjerne fagbevegelsens vetorett når han kommer med sine nye forslag i dag. Det får plasstillitsvalgt Marit Frette Opsahl til å se rødt.

– FO er på ingen måte mot å lage praktiske løsninger på den enkelte arbeidsplass. Men mye av grunnen til at vi får til dette, er de plasstillitsvalgte. Vi skal være de ansattes talerør, og samtidig ivareta fagligheten. Om en turnus er økonomisk, men ikke faglig forsvarlig, må vi kunne si nei, mener hun.

Trist for barna

Fosterhjemskonsulent Wenche Engeli er også bekymret for regjerings forslag om flere midlertidige ansatte.

– Vi har noen vikariatstillinger og innleide konsulenter allerede i dag, rett og slett fordi det er behov for det. Dessverre sliter vi med å få nok kvalifiserte søkere på ledige stillinger, forklarer hun.

Men å ha for mye midlertidighet er ikke bra, verken for dem som jobber der eller for barna.

– Særlig er det trist for barna dersom de stadig må skifte saksbehandler. Men også for oss fast ansatte, blir midlertidighet en slitasjefaktor. Vi ser allerede i dag at det er en god del ekstraarbeid på grunn av den varierende kvaliteten på de innleide. I tillegg har vi jo opplæringsplikt, noe som medfører mye ekstra jobb, forklarer hun.

Rakner i barnevernet

Hovedtillitsvalgt i Asker kommune, Ingunn Strand Johansen, mener forslaget fratar fagbevegelsen et verktøy for å sørge for kontinuitet på arbeidsplassen.

– Her i Asker har vi ved flere anledninger regnet på hva barnevernet har brukt av ressurser på konsulenter og vikariater, og kommet frem til at det må være bedre med faste ansatte. Med flere midlertidige, som samtidig vil få karantene på 12 måneder etter å ha vært midlertidige ett år, vil dette rakne helt. Jeg tror ikke herr Eriksson har tenkt nøye nok gjennom dette, sier hun.

Arbeidet vårt er såpass krevende at jeg tror vi som jobber der ville blitt helt ødelagt av en sånn turnus.

Ove-Ronny Nørgaard

12.12.2014
09:20
27.08.2015 20:01