Klemet Rønning-Aaby, sammen med forhandlingsleder for LO Kommune Mette Nord og Jan Helge gulbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse, er ikke fornøyd med det første økonomiske tilbudet fra KS.

Klemet Rønning-Aaby, sammen med forhandlingsleder for LO Kommune Mette Nord og Jan Helge gulbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse, er ikke fornøyd med det første økonomiske tilbudet fra KS.

Per Flakstad

– Tilbudet er for lavt

Det økonomiske tilbudet til de ansatte i kommunene har en ramme på 3,1 prosent. For lavt, mener LO Kommune.
30.04.2014
16:54
27.08.2015 20:01

per.flakstad@fagforbundet.no

Tilbudet fra kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS ligger lavt i forhold til kravene fra arbeidstakerorganisasjonene som hadde en totalramme på 3,8 prosent.

- KS har lagt seg under resultatet i frontfagene i industrien, og det synes jeg er veldig lavt. I tillegg er ikke de vanskelig spørsmålene om fordeling mellom de ulike gruppene av kommuneansatte berørt, er daglig leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aabys umiddelbare kommentar like etter at tilbudet ble lagt fram.

- Rammen på 3,1 prosent er et stykke unna kravene fra arbeidstakerorganisasjonene. Det er mye som gjenstår, og det blir krevende, men jeg håper vi skal klare å komme i mål, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes.

Fristen for å bli enige om en forhandlingsløsning går ut ved midnatt.

Selv om avstanden mellom partene i kommuneoppgjøret er stor, trekker Klemet Rønning-Aaby fram noen elementer som han mener er positive:

- Vi har fått gjennomslag for kravet vårt om en garantert minsteinntekt på 365.000 kroner for alle med 20 års ansiennitet. I tillegg har KS gått med på to nye årsopprykk, noe som vil gi medlemmene en hyppigere opprykkstakt og bedre lønnsprovisjon.

- Dette er en god start, men det gjenstår fortsatt veldig mye før vi er enige, sier Klemet Rønning-Aaby.

30.04.2014
16:54
27.08.2015 20:01