– Ta vare på utdanningene deres

Det er rådet fra Sosialpædagogernes leder Benny Andersen, som åpnet debatten på FOs yrkesfaglig konferanse denne uka. For FO er spørsmålet hvordan. To av profesjonene vil fortsette med kongressvalgte seksjonsråd, den tredje er delt på midten.
21.11.2014
11:48
27.08.2015 20:01

fontene@lomedia.no

– Vi i SL var kjent for å stå på, blant annet når det gjaldt lønn, sa leder for Socialpædagogerne (SL) i Danmark, Benny Andersen.

Etter flere års debatt kom organisasjonen fram til at det ikke var nok å være en protestbevegelse. Nå har SL to bein å stå på: Profesjon og faglighet, og kampen for lønns- og arbeidsvilkår.

SL har 38 000 barnevernspedagoger og vernepleiere som medlemmer, sosionomene har sin egen organisasjon i Danmark.

– Mange land har profesjonsdebatter. Men i dag er Norge praktisk talt alene om å ha fire profesjonsutdanninger, andre steder er det to eller kanskje bare en, sa SL-lederen.

… og snart er det kongress

Diskusjonen på konferansen bar preg av sterkt engasjement for de respektive yrkesfagene.

Etter innledninger, gruppediskusjoner og oppsummeringer var stemningen fortsatt god. Men spenningen er der. For neste gang de møtes, er det kongress. Og da skal det fattes vedtak om seksjonsrådene.

De tre AU-representantene oppsummerte diskusjonen, og fortalte hvilke standpunkt deres seksjonsråd har tatt i forkant av kongressen.

Barnevernspedagogen

Ellen Galaasen, seksjonsleder for barnevernspedagogene, startet med å erklære sin store kjærlighet til FO. Hun er den eneste i ledelsen som fortsatt sitter i det vervet hun ble valgt til på kongressen for fire år siden.

Til debatten om profesjonene viste Galaasen en graf, hvor aksen profesjonsforbund og fagforbund står på hver sin side på midtstreken.

Hun sa at FO har levd med to tanker i hodet hele tida, og at FO er begge deler.

– Norge er det eneste land i verden med en egen utdanning for dem som arbeider med utsatte barn, sa Galaasen.

Seksjonsrådet for barnevernspedagoger foreslår:

Dagens ordning beholdes, kongressen skal fortsatt velge seksjonsrådene.

Profesjonene skal presenteres i prinsipprogrammet.

Det settes et minimumsnivå på hvor mye ressurser som skal settes av til profesjonsarbeidet.

Faggruppene skal legges inn under seksjonsrådene.

Barns og unges oppvekstvilkår må inn i prinsipprogrammet.

Sosionomen

Lars Semmerud, leder av sosionomseksjonen, påpekte at FO foreløpig har fått det som de vil, det er ikke aktuelt i dag å legge ned noen av utdanningene.

Det er han tilfreds med. Han mener til og med at det finnes yrkesgrupper som det kan være naturlig å trekke til seg.

Semmerud støtter vernepleierleder Geir Johannessen, som mener at fagforening og profesjon ikke er en motsetning, men en god løsning.

– Jeg synes ikke at FO skal være redde for å synliggjøre de fire profesjonene. Nå gjelder det å finne en god debattkultur fram til kongressen, og vi må involvere yrkesgruppene enda mer, sa Semmerud.

Seksjonsrådet for sosionomer mener:

Rådet er delt på midten.

Den ene halvparten mener at dagens ordning med kongressvalgte seksjonsråd skal fortsette.

Den andre halvparten følger forslaget fra 13 fylkesavdelinger. De går inn for at seksjonsrådene velges av landsstyret, og dermed blir rådgivende organ. De ønsker at profesjonsrådene fortsatt skal ha dagens mandat, med rett til å uttale seg i saker som gjelder profesjonen, jamfør §9 i vedtektene. De mener at profesjonsrådene må være representert i landsstyret med egne profesjonsrepresentanter. Hvis ikke det ivaretas, vil et enstemmig seksjonsråd for sosionomer gå inn for å beholde dagens ordning.

Vernepleieren

Geir Johannessen, leder for vernepleierne, er opptatt av at alle forsøk på å slå sammen utdanninger eller legge ned utdanninger har blitt slått tilbake. FO har bidratt atskillig til at det har blitt sånn, sa han.

– Det profesjonsspesifikke har gjort FO god på tverrfaglig arbeid. Vi vernepleiere skal fortsette å tale utviklingshemmedes sak, og vi skal være en moderne kamporganisasjon. Vi skal være løsningsorienterte, og vi skal ikke glemme hvilken side vi er på.

– I gruppediskusjonen har vi snakket om kjernegruppene til vernepleierne, men også om at vi har kompetanse til å jobbe med flere grupper enn de vi tradisjonelt jobber med i dag.

Seksjonsrådet for vernepleiere foreslår:

Dagens ordning beholdes, kongressen skal fortsatt velge seksjonsrådene.

Profesjonene skal presenteres i prinsipprogrammet.

Undergraver profesjonene

Både vernepleierne og barnevernspedagogene var opptatt av diffuse stillingsutlysninger, hvor det søkes etter personer med høyskoleutdanning, uavhengig av fagfelt.

Dette ble oppfattet som undergraving.

21.11.2014
11:48
27.08.2015 20:01