På enkelte arbeidsplasser er det lite bevissthet om skillet mellom praksis og jobb, mener Helene Harby, leder i FO-studentene.

På enkelte arbeidsplasser er det lite bevissthet om skillet mellom praksis og jobb, mener Helene Harby, leder i FO-studentene.

Eirik Dahl Viggen

FO-studentene:

– Studenter utnyttes som arbeidskraft

Hvis studentleder Helene Harby var kunnskapsminister for en dag, ville hun gitt sosialarbeiderutdanningene mer penger og stilt strengere krav til praksisperiodene.
28.08.2017
13:55
28.08.2017 13:55

solfrid.rod@lomedia.no

Særlig sosionomutdanningen er for dårlig finansiert, mener Harby. Vernepleierutdanningen har lenge vært plassert i en høyere kategori enn de to andre, og studiet til barnevernspedagog ble for noen år siden hevet fra F til E i finansieringssystemet for høyere utdanning.

Sosionomutdanningen henger etter, noe som betyr for lite ferdighetstrening for studentene, mener Harby. Hun er sosionomstudent på tredje året.

• Les også: FO fanger ferske studenter. Møt noen av dem!

Utnyttes i praksis

Som leder for FO-studentene hører hun stadig historier om dårlige praksisperioder. Noen blir gående som assistenter, andre utnyttes som billig arbeidskraft fordi tjenestene er underbemannet, forteller Harby.

Hun mener det er behov for å lovfeste og stille tydelige krav til praksisperioden. Men først og fremst vil hun dyrke fram en kultur der sosialarbeidere ser verdien av å utdanne framtidige kolleger.

– Hvis du er sosionom, så bør du jo være interessert i å bidra til å utdanne dyktige sosionomer. Kanskje trengs det sterkere insentiver, som høyere lønn for veiledningskompetanse og tilrettelegging slik at praksisveiledning ikke blir en byrde. På enkelte arbeidsplasser er det lite bevissthet om skillet mellom praksis og jobb.

Uklar debatt

Debatten om sosialarbeiderutdanningene har en tendens til å sause sammen for mange spørsmål, mener Harby. For eksempel er det ofte uklart om man snakker om kvaliteten på selve utdanningen eller forhold i praksisfeltet.

– Hvis en barnevernstjeneste er så underbemannet at de ansatte ikke får gjort jobben skikkelig, er det jo ikke nødvendigvis utdanningen det er noe galt med, sier Harby.

Hun advarer mot å sette likhetstegn mellom kompetansebehov i en tjeneste og innholdet i en bachelor. Tjenestene må ansette folk med ulik kompetanse, noen med bachelor og noen med master, slik at personalgruppa samlet dekker kompetansebehovet, påpeker Harby.

– Gjennom hele den utdanningspolitiske debatten i FO har vi understreket at vi må være tydelige om hva vi snakker om. Å diskutere kvaliteten på utdanningene generelt er ikke mulig, fordi de forskjellige utdanningene er så ulike. Det er ikke slik at en barnevernspedagog er en barnevernspedagog, det kommer an på hvor man har studert.

Høgskoleansatte: – Barnevern er altfor krevende til at det holder med treårig utdanning

Klar for FOs tenketank

FOs landsstyre i juni vedtok å opprette en utdanningspolitisk tenketank. Dette blir en ressursgruppe som skal konsentrere seg om utdanningspolitiske spørsmål. FO-studentene foreslo at vedtaket skulle slå fast at studentene skulle være representert, men fikk ikke landsstyret med på det. Dermed er det arbeidsutvalget som skal sette sammen gruppa.

– Jeg håper at både studentene og de høgskoleansatte blir representert i gruppa. Vi er i hvert fall klare hvis de vil ha oss med, avslutter Harby.

• Les også: Bodø får femårig utdanning for barnevernspedagoger i 2018

28.08.2017
13:55
28.08.2017 13:55