– Opptrappingsplanen for rusfeltet har mistet futt

– Rusfeltet får mer under den borgerlige regjeringen enn under den rødgrønne. Det er et løft, men ikke det løftet vi ble lovet, advarer Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.
08.10.2018
13:57
08.10.2018 14:14

solfrid.rod@lomedia.no

281 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet, foreslår regjeringen i statsbudsjettet.

– Opptrappingsplanen er et historisk løft for rusfeltet, sier helseminister Bent Høie.

– Problemet er at det gradvis har skjedd en nedtrapping av opptrappingsplanen, kommenterer Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

Mangler 600 millioner

Opptrappingsplanen skulle tilføre 2,4 milliarder fordelt på fire år, med oppstart 2016. Hvis de 281 millionene som er foreslått for 2019 blir vedtatt, mangler det 600 millioner det siste året, altså i 2020, ifølge Johansen.

Han skulle derfor gjerne sett et større beløp i budsjettet som ble lagt fram i dag.

De 281 millionene foreslås fordelt slik av Helse- og omsorgsdepartementet:

• En økning i kommunenes frie inntekter på 200 millioner kroner for å styrke arbeidet på rusfeltet

• 11 millioner kroner til en pilot for avrusning i fengsel

• 20 millioner kroner til flere tiltaksplasser i Nav

• 50 millioner kroner øremerket til utleieboligtilskudd

– Ikke det løftet vi ble lovet

At pengene i hovedsak er frie midler, bekymrer RIO.

– Vi vet jo at noen kommuner bruker penger bevilget til rusfeltet på andre oppgaver.

Så du er ikke enig med helseministeren i at det pågår et skikkelig løft for rusfeltet?

– Rusfeltet får mer under den borgerlige regjeringen enn under den rødgrønne. Og det er et løft, men ikke det løftet vi ble lovet, sier Johansen.

Penger til flere psykologer

Regjeringen foreslår videre å bevilge 20 millioner kroner til å rekruttere flere psykologer i kommunene. Det betyr, ifølge regjeringen, 125 nye årsverk.

Fra 2020 skal alle kommuner ha psykologkompetanse. Rekrutteringstilskuddet gis for å skaffe og ansette psykologer. Deretter legges midlene inn i kommunerammen, melder departementet.

• Mer om statsbudsjettet: NFU: – 170 år til vi har full sysselsetting for utviklingshemmede med regjeringens tempo

08.10.2018
13:57
08.10.2018 14:14