– Når ting har roet seg litt og vi vet mer, kommer vi til å invitere til et medlemsmøte. Men vi er også avhengige av at medlemmene tar kontakt med oss, sier Oddvar Gran, leder i FO Telemark.

– Når ting har roet seg litt og vi vet mer, kommer vi til å invitere til et medlemsmøte. Men vi er også avhengige av at medlemmene tar kontakt med oss, sier Oddvar Gran, leder i FO Telemark.

Eirik Dahl Viggen

Kragerø sterkt påvirket av dødsfall:

– Medlemmene må bare ta kontakt hvis de trenger å snakke

FO Telemark stiller seg tilgjengelige for medlemmer som trenger noen å snakke med etter at en 59 år gammel omsorgsarbeider døde mens hun var på jobb i Kragerø lørdag kveld.
27.09.2016
15:31
27.09.2016 15:37

ines.zander@lomedia.no

– Vi har tatt direkte kontakt med medlemmer som vi vet jobber tett opptil der dette skjedde. De har vi ringt og snakka med, og sagt at vi er her for dem, at vi følger med og er tilgjengelige hvis det er noe de ønsker å snakke om, sier leder i FO Telemark, Oddvar Gran, til Fontene.

– Når ting har roet seg litt og vi vet mer kommer vi til å invitere til et medlemsmøte. Men vi er også avhengige av at medlemmene tar kontakt med oss. Denne saken påvirker denne lille byen mye, fortsetter Gran.

Beboer siktet

Lørdag kveld fikk politiet melding om at en kvinne lå livløs på asfalten ved en bensinstasjon på Kalstad i Kragerø. Nødetatene rykket ut og fant kvinnen sterkt forslått. En lege som tilfeldigvis befant seg i nærheten ga raskt livreddende hjelp, men skadene var så alvorlige at kvinnen døde av dem.

Søndag gikk politiet ut og identifiserte avdøde som 59 år gamle Else Margrete Brynemo, som jobbet som omsorgsarbeider ved den kommunale institusjonen for psykisk utviklingshemmede i nærheten av stedet hun ble funnet.

En 35 år gammel psykisk utviklingshemmet beboer ved institusjonen ble søndag siktet for kroppskrenkelse.

Mannens forsvarer, Bjørn Nærum, sier at de nå venter på å få kartlagt hendelsesforløpet gjennom obduksjonsrapporten og vitneforklaringer. De jobber også for å få avklart om siktede er tilregnelig.

Flere medlemmer

Brynemo var ikke selv medlem i Fellesorganisasjonen, men fylkesleder Gran sier de har minst ett medlem som jobber ved institusjonen.

I tillegg har de om lag 30 medlemmer ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Kragerø kommune. Gran sier kommunen selv har tatt godt vare på de ansatte etter dødsfallet.

I etterkant av hendelsen har det kommet fram at en rapport fra Fylkesmannen i Telemark påpekte fem avvik i helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemming i Kragerø kommune.

– Ikke sammenheng med avvik

Gran ønsker ikke å sette avvikene i sammenheng med den tragiske hendelsen lørdag.

FO skal se nøye på det som er nevnt i rapporten, men de ønsker å avvente til det er tydeligere hva som faktisk skjedde i forkant av dødsfallet.

– Vi har ikke noen grunn til å si at det er noen sammenheng mellom funnene i rapporten fra fylkesmannen og det som skjedde på lørdag, har rådmann Inger Lysa uttalt til NRK.

Kragerø-ordfører Jone Blikra sier til kanalen at det ikke er noe som tyder på at kommunens tjeneste har vært kritikkverdig.

27.09.2016
15:31
27.09.2016 15:37