Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Tri Nguyen Dinh

LO-leder Gerd Kristiansen

– Lønnsnedgang ikke akseptabelt

Kjøpekraftutviklingen må sikres, med et generelt tillegg til alle. Lavlønn og likelønn prioriteres av LO i årets lønnsoppgjør.
21.02.2017
11:02
21.02.2017 12:57

sym@lomedia.no

I sin innledning til LOs representantskapsmøte i dag understrekte LO-leder Gerd Kristiansen at som alltid er det hensynet til arbeidsplasser som er det viktigste når man nå skal forhandle om lønnstillegg for 2017.

Men samtidig slo hun fast at fordelingen er desto viktigere.

– I en situasjon hvor deler av arbeidslivet har gode inntektsutsikter, mens andre områder sliter tungt, er dette særdeles viktig, sa Kristiansen.

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Kjøpekraft sikres

LO-lederen slo samtidig fast at LO ikke kan akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. 2016 skal slik sett være et unntak.

– Selv om vi ikke ser for oss en reallønnsutvikling på samme nivå som fram til 2015, kan vi ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. Derfor krever vi at kjøpekaftsutviklingen må sikres i 2017 gjennom et generelt tillegg til alle. Tiltak for lavlønte og likelønn videreføres som en del av føringene fra hovedoppgjøret, foreslo LO-lederen overfor representantskapet.

Pensjon

Vårens forhandlinger skal ikke omhandle pensjon, men det pågår fortløpende et arbeid med å evaluere pensjonsreformen - AFP og Folketrygden. I forslaget til uttalelse som representantskapet skal behandle ber LO Finansdepartementet ta et mer helhetlig grep om tjenestepensjonene sammen med partene, samle trådene og følge opp med fornyet regelverk.

Disse 27 yrkene gikk ned i lønn i fjor

Skattekutt virker ikke

LO-leder Gerd Kristiansen er ikke fornøyd med regjeringens innsats mot arbeidsledigheten. Hun slo fast at vi har en stabil ledighet, den høyeste på 20 år.

– Og andelen i jobb faller; stadig flere i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet.

Kristiansen konstaterte at skattekuttene ikke virker.

– De skaper bare større forskjeller - mellom de som har arbeid og se som ikke har, mellom de som får store skattekutt og de som ikke får, mellom de som er avhengige av offentlige velferdstjenester på sparebluss, og de som kan kjøpe seg fri, sa hun og advarte mot utviklingen.

Bred satsing på kompeanse framfor skattekutt, er ett av de tiltakene LO-lederen ønsker.

Organisert arbeidsliv

Både når det gjelder tariffoppgjørene og kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, så er det beste virkemiddelet et organisert arbeidsliv. LO-lederen mener regjeringen fortjener honnør for at den ved en rekke anledninger trekker fram betydingen av trepartssamarbeidet.

– Men enda viktigere enn å prate, er det å følge opp i praksis. Ved å fremme organisering. Ved å støtte opp om organisasjonenes arbeid.

Og hun var kritisk til at myndighetene nå skal evaluere permitteringsreglene til tross for at verken NHO eller LO ser noen grunn til det, og uten at partene er med.

Og LO-leder Gerd Kristiansen understrekte også at skal man lykkes i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet så er det helt nødvendig å bygge opp under et organisert arbeidsliv.

– Det betyr blant annet at vi må ha et arbeidsliv hvor innleie av arbeidskraft begrenses og at vårt viktigste virkemiddel mot lavlønnskonkurransen, nemlig allmenngjøring - styrkes og gjøres mer tilgjengelig.

• Lønna må opp med minst 2 prosent, ellers blir det nok et år med reallønnsnedgang

LOs innstilling

I innstillingen heter det:

• Kjøpekraften må sikres opprettholdt i 2017, heter det i LOs krav til lønnsoppgjøret i 2017.

• Det må skje gjennom et generelt tillegg til alle.

• Lavlønte skal prioriteres i lønnsoppgjøret. En utvikling i retning av likelønn mellom menn og kvinner bør også prioriteres, krever LO.

• Den økonomiske situasjonen og utsiktene utelukker en like sterk reallønnsutvikling som fram til 2015, mener LO.

• Lavere prisstigning enn i 2016 vil gjøre det enklere å sikre eller øke reallønna, mener LO.

• Prisveksten (konsumprisindeksen) er anslått til 2 prosent i 2017, ifølge Teknisk beregningsutvalg.

• En normalt fungerende økonomi skal ikke ha reallønnsnedgang flere år på rad.

21.02.2017
11:02
21.02.2017 12:57

LOs innstilling

I innstillingen heter det:

• Kjøpekraften må sikres opprettholdt i 2017, heter det i LOs krav til lønnsoppgjøret i 2017.

• Det må skje gjennom et generelt tillegg til alle.

• Lavlønte skal prioriteres i lønnsoppgjøret. En utvikling i retning av likelønn mellom menn og kvinner bør også prioriteres, krever LO.

• Den økonomiske situasjonen og utsiktene utelukker en like sterk reallønnsutvikling som fram til 2015, mener LO.

• Lavere prisstigning enn i 2016 vil gjøre det enklere å sikre eller øke reallønna, mener LO.

• Prisveksten (konsumprisindeksen) er anslått til 2 prosent i 2017, ifølge Teknisk beregningsutvalg.

• En normalt fungerende økonomi skal ikke ha reallønnsnedgang flere år på rad.