UTSATT: Enslige mindreårige asylsøkere er en utsatt gruppe i Statsbudsjettet for 2017. Fellesorganisasjonen og Kommunenes sentralforbund er begge enige om at det burde gjøres mer for denne gruppen enn det Regjeringen har vist så langt.

UTSATT: Enslige mindreårige asylsøkere er en utsatt gruppe i Statsbudsjettet for 2017. Fellesorganisasjonen og Kommunenes sentralforbund er begge enige om at det burde gjøres mer for denne gruppen enn det Regjeringen har vist så langt.

Tore Meek

FO og KS enige:

- Enslige asylbarn må fullfinansieres

Regjeringen svikter kommunene og de enslige asylbarna i Statsbudsjettet for 2017, mener Mimmi Kvisvik og Gunn Marit Helgesen.
06.10.2016
15:19
06.10.2016 15:50

hans.henrik@lomedia mia.paulsen@lomedia.no

Styreleder for KS, Gunn Marit Helgesen, mener regjeringen svikter enslige mindreårige asylsøkere.

Hittil har kommunene kunne søkt om refusjon av inntil 80 prosent av utgiftene knyttet til bosetting av enslige mindreårige asylsøkere. Ordningen har medført at mange kommuner har hatt høyere utgifter enn det Staten har betalt ut.

Avviser fullfinansiering

Før budsjettet ble lansert har det ligget et forslag på bordet om fullfinansiering, men det er har Barne- og likestillingsdepartementet sagt nei. I stedet har man gått for en stykkprisordning på nærmere 1,2 millioner per år for barn inntil 16 år og 750.000 kroner per år fra det året barnet fyller 17.

– Jeg er redd dette vil få kommunene til å vegre seg mer mot å ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Det er så stor forskjell på hvilke kostnader som hvert individ medfører at en stykkpris ikke kan være hensiktsmessig. Det finnes ikke noe gjennomsnitt her, sier Helgesen til Fontene.

– Det er kanskje mer effektivt å administrere overføringene på denne måten, både barna og kommunene vil rammes av dette, sier KS-sjefen.

– Utgiftene varierer for mye

Hun får sterk støtte fra FO-leder Mimmi Kvisvik. Ifølge Kvisvik må staten fullfinansiere mottaket og omsorgen for samtlige enslige mindreårige asylsøkere.

– Argumentet om at et fast tilskudd vil være enklere å administrere er vi ikke uenig i. Det er likevel ikke et godt argument når vi vet utgiftene kommunene har vil variere svært mye fra barn til barn, og vi er derfor svært skeptisk til en slik måte å finansiere bosetting av enslige mindreårige flyktninger på. De faste satsene som er foreslått vil ikke dekke behovene til de mest utsatte og traumatiserte barna, og det vil med stor sannsynlighet si at de svakeste og mest sårbare barna vil få lenger oppholdstid på omsorgssentre eller mottak fordi kommunene vil vegre seg for å ta imot disse barna, sier Kvisvik.

– Istedenfor å sikre alle enslige mindreårige lik behandling forsetter forskjellsbehandlingen av barn. I tillegg sendes et sterkt politisk signal om at enslige mindreårige flyktninger ikke er barn på lik linje med andre barn når man flytter ansvaret fra barneministeren til Justisdepartementet, sier hun.

#statsbudsjettet2017

06.10.2016
15:19
06.10.2016 15:50