KAMPEN FORTSETTER: Mimmi Kvisvik og hennes forhandlingskamerater i Skolenes Landsforbund toget skuffet ut av Kommunenes hus ti på halv seks i ettermiddag.

KAMPEN FORTSETTER: Mimmi Kvisvik og hennes forhandlingskamerater i Skolenes Landsforbund toget skuffet ut av Kommunenes hus ti på halv seks i ettermiddag.

- Bruddet er en fallitterklæring

Mimmi Kvisvik mener lønnsoppgjøret i kommunene ble styrt mot brudd fra første stund.
30.04.2014
18:08
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Begge parter har ansvaret for det, mener FOs forbundsleder.

KS, kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, firet ikke en promille på tilbudet om ei ramme på 3,1 prosent. Heller ikke på spørsmålet om å tariffeste en tjenestepensjon som kompenserer for kommende kutt i uføretrygden.

- At de står på 3,1 prosent mens frontfaget landet på 3,3 prosent, anser jeg som provoserende, sier Kvisvik.

LO hadde krevd ei ramme på 3,8 prosent.

I tillegg til lønn og pensjon, kjørte forhandlingene seg fast i spørsmålet om arbeidstid for utdanningspersonell, hvor frontene mellom KS og Utdanningsforbundet ikke har senket seg siden forhandlingsstart.

- En fallitt

- Brudd sju timer før forhandlingsfristen er på mange måter en fallitterklæring for forhandlingsinstituttet, sier Kvisvik.Hun sitter med en opplevelse av at det ikke har vært reelle forhandlinger.

- Jeg vil heller kalle det en utveksling av dokumenter. Vi sendte dem tre dokumenter, og de oss tre. Det har ikke vært den tautrekkingen mellom to parter jeg forbinder med forhandlinger. Det virker som det har utviklet seg en modell hvor man sikter mot brudd.

- Dramatisk for likelønn

Hvis frontfagsmodellen skal kunne stå ved lag, kan man ikke fortsette å ikke tilgodese de gruppene som blir liggende etter, understreker Kvisvik.

KS krever at 1,5 prosent av ramma settes av til lokale forhandlinger uten sentrale føringer. Da kan kommuneansatte se langt etter likelønn, advarer Kvisvik.

- Med 1,5 prosent til lokale forhandlinger, vet vi av erfaring at det ligger an til dobbel mindrelønnsutvikling. Både i forhold til privat sektor og for kvinnedominerte yrker. Dette er dramatisk for likelønnsutviklinga.

Oppstart for meklingen er 5. mai, med frist natt til 26. mai.

Resultatet avgjør lønna til FOs 11 905 medlemmer i KS-området (kommunene utenom Oslo). 

At de står på 3,1 prosent mens frontfaget landet på 3,3 prosent, anser jeg som provoserende.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

30.04.2014
18:08
27.08.2015 20:01