LO-sekretær Renee Rasmussen åpnet den 23. kriminalpolitiske konferansen på Sundvolden

LO-sekretær Renee Rasmussen åpnet den 23. kriminalpolitiske konferansen på Sundvolden

Jan-Erik Østlie

LO-sekretær:

– Alarmerende kutt i kriminalomsorgen

SUNDVOLDEN: – Det er alarmerende når tillitsvalgte over hele landet forteller om vakante stillinger, kutt og liten tid til å snakke med innsatte, sier Renee Rasmussen i LO.
10.03.2016
14:18
10.03.2016 16:42

katharina@lomedia.no

jan.erik@lomedia.no

– Ekstremisme er ikke et nytt fenomen for fengselsansatte. I arbeidet med å forebygge radikalisering, er det viktig at dere har tid til å snakke med innsatte, lytte og se endringer i adferd, sier LO-sekretæren på åpningen av Kriminalpolitisk konferanse på Sundvolden.

Tema for den 23. konferansen er ekstremisme.

Innsatte blir din og min nabo

LO-sekretæren etterlyser mer tid og flere ansatte i kriminalomsorgen.

– Fengselsbetjenter må ha tid til å komme tett på alle domfelte. Alle innsatte blir løslatt og da blir de min og din nabo. 1 ansatt per 20 innsatte gjør det rett og slett umulig å oppdage alle som er i faresonen for å bli radikalisert.

Kutt fører til stort press

I år er kriminalomsorgen pålagt å kutte 26 millioner.

– Det er alarmerende når minimumsbemanning er det vanlige når turnuslistene settes opp. Kuttene legger et stort press på ansatte, som daglig arbeider med å rehabilitere innsatte, sier Rasmussen.

Hun avslutter sin innledning med å understreke at temaet for konferansen - ekstremisme - er dagsaktuelt og at programmet er spekkfullt av gode innledere.

– Fin konferanse, folkens.

Kriminalpolitisk konferanse 2016

Sundvolden, 10. - 11. mars

Fokus på ekstremisme

Se også: Hele programmet

10.03.2016
14:18
10.03.2016 16:42

Kriminalpolitisk konferanse 2016

Sundvolden, 10. - 11. mars

Fokus på ekstremisme

Se også: Hele programmet