Nav mister sosialarbeidere

Nav kan risikere å miste den sosialfaglige kompetansen. Det observerer Nav-ansatte sosialarbeidere.
27.03.2009
14:05
16.12.2013 09:27

mia.paulsen@lomedia.no

Sosionom Liv Kristin Sarre Johansen er hovedtillitsvalgt for FO Nannestad og arbeider ved jobbsenteret i Nav Nannestad. Hun kjemper stadig en kamp for å beholde den sosialfaglige kompetansen i Nav. Johansen observerer at en del sosialarbeidere blir frustrert over betingelsene i Nav og velger å slutte. – Fokus er på måltall. Du er flink når du når måltallene, sier hun, og mener det stemmer dårlig med faget sosialt arbeid. Dermed slutter sosialarbeiderne.

Må kjempe for kompetansen

Men det er ingen selvfølge at de blir erstattet av en person med tilsvarende kompetanse. Som klubbleder opplever Liv Kristin Sarre Johansen å måtte argumentere med Nav-ledelsen om ordlyden i utlysningsteksten for å etterspørre sosialfaglig kompetanse. Ofte ender man med en utlysning som er generell i formen. Utlysningsteksten er ikke gjenkjennelig for sosialarbeiderne, og det er mindre attraktivt for fagutdannede sosialarbeidere å søke en jobb hvor faget deres ikke er etterspurt. – Som sosialarbeider er det viktig for meg å vise fram min sosialarbeiderkompetanse. Samtidig respekterer jeg at andre har en annen kompetanse, og håper at vi gjensidig kan utvikle hverandres horisonter, sier Sarre Johansen.

Profesjonelle

FO-leder Randi Reese understreket på FOs Nav-konferanse i går at mennesker med sosiale problemer må møtes av profesjonelle yrkesutøvere. – Våre brukere er ikke sterke grupper. De blir oversett, understreket hun. Reese oppfordret Nav-ansatte til å sørge for utlysningstekster som etterspør sosialarbeidere.

27.03.2009
14:05
16.12.2013 09:27