Mister støtte

Etter 30 år kan LOSU (Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid) miste driftsstøtten fra Helsedirektoratet.
17.06.2011
10:16
16.12.2013 16:24

mia.paulsen@lomedia.no

I 2007 fikk de stablet på beina et sekretariat med en ansatt generalsekretær. Men gleden kan bli kortvarig, og hvis Helsedirektoratet ikke snur, må LOSU stenge sitt sekretariat allerede fra oktober.

Direktoratet fjerner driftsstøtten fra 2012. I tillegg er direktoratets bevilgning for i år fratrukket medlemskontingenter som til dels allerede er disponert på medlemsaktiviteter. Dette er faglige seminarer og lignende faglige aktiviteter.

«Svært overraskende»

Styreleder Line Ruud Vollebæk sier til Fontene at dette kom svært overraskende, og at organisasjonen i utgangspunktet hadde håpet å få tilført en stilling til – ikke miste den de har.

– Vi søkte om den utfra medlemmenes behov. Avgjørelsen får dramatiske konsekvenser, sier styrelederen.

Mindre råd og veiledning

Hvis sekretariatet må legges ned, betyr det at organisasjonen ikke har mulighet til å gi råd og veiledning overfor medlemmene i samme grad som nå, og viktige tilretteleggerfunksjoner vil bli borte.

Ingen signaler

– LOSU er viktige talspersoner for sårbare ungdomsgrupper, og vi avgir høringsuttalelser til sentrale myndigheter. Vi har en nyttig funksjon overfor de som driver forebyggende ungdomsarbeid. Vi har ikke oppfattet politiske signaler på at det arbeidet vi driver ikke er ønsket, sier Line Ruud Vollebæk.

Hun understreker at organisasjonen fungerer som pådriver på vegne av fagfeltet lokalt, og at de varsler om kutt i tjenestene blant annet gjennom lokal presse.

Frykter rasering

Ruud Vollebæk forteller at LOSU har klaget på avgjørelsen, men ser mørkt på hva som vil skje på lengre sikt. De har fått beskjed om at direktoratet vil prioritere aktiviteter og ikke drift, og at dette er politisk vedtatt. Dermed passer ikke LOSU inn i tilskuddsordningen.

Vollebæk er redd for at organisasjonen raseres.

LOSU har selv ikke mulighet til å dekke driften av sekretariatet på sine kontingentmidler.

Vil til BLD

Line Ruud Vollebæk sier at organisasjonen selv håper på å komme inn under tilskuddsordningene i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet siden de jobber med utsatte unge og forebyggende barnevern.

Medlemmer i organisasjonen er 60 oppsøkende ungdomstjenester som jobber med ungdom på gateplan, med til sammen ca. 300 ansatte.

«Ingen kommentar»

Helsedirektoratet sier til Fontene at de ikke vil kommentere saken før klagebehandlingen er ferdig.

17.06.2011
10:16
16.12.2013 16:24