Må betale tarifflønn

Loven krever nå at barneverninstitusjoner betaler tarifflønn for å få kontrakt.
29.05.2009
11:28
16.12.2013 10:22

mia.paulsen@lomedia.no

Det betyr at private institusjoner ikke kan underby hverandre på bekostning av de ansattes lønnsnivå. Institusjoner som ikke kan dokumentere at de betaler tarifflønn, risikerer å ikke få ny kontrakt om institusjonsplasser. Bestemmelsen er innført for å hindre sosial dumping.

Upløyd mark

Prosjektleder Reidun Kværnum i Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier at det nye lovkravet er upløyd mark for Bufdir.

– Foreløpig er det stilt krav om lønns-og arbeidsvilkår i tråd med forskriften. Så får vi se hvordan det skal følges opp videre, sier hun.

Den nye bestemmelsen er knyttet til loven om offentlige anskaffelser. Den ble første gang brukt ved kontraktsforhandlinger i fjor høst.

«Ikke dårligere»

Ifølge loven kan offentlig myndigheter pålegges å innføre kontraktsklausuler som «skal sikre lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.» Myndighetene har laget en forskrift som følger opp dette pålegget.

Direktør Pernille Pettersen Smith ved Bufetat Øst sier til Fontene at kravet om tarifflønn neppe kan ha tilbakevirkende kraft, men understreker at hun ikke kjenner bestemmelsene i detalj. Kontrakter med barneverninstitusjoner går ofte over flere år for å ivareta forutsigbarhet for barna. Bestemmelsen om tarifflønn gjelder for nye kontrakter.

29.05.2009
11:28
16.12.2013 10:22