Lysbakken får støtte fra Brüssel

Norge kan holde private selskaper unna barnevernet uten å bryte EUs regler om fri konkurranse. Det har overvåkingsorganet ESA slått fast.
23.06.2010
12:39
16.12.2013 13:38

solfrid.rod@lomedia.no

To kommersielle selskaper har klaget Norge inn for ESA for brudd på EUs regler om fri konkurranse i barnevernspolitikken.

Når den norske regjeringen prioriterer ideelle organisasjoner framfor private firmaer i tildelingen av oppdrag for barnevernet, bryter Norge med prinsippene om konkurranse om offentlige innkjøp, ikke-diskriminering og friheten til å levere tjenester, mente de to klagerne.

De fikk ikke medhold da overvåkingsorganet ESA behandlet klagene i begynnelsen av denne uka. ESA slår fast at Norge, ut fra sitt sosiale system, kan reserve offentlige kontrakter av denne typen for non-profit-virksomheter, skriver ABC Nyheter.

Ikke diskriminerende

ESA overvåker hvordan EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein etterlever EØS-avtalen.

I uttalelsen fra ESA heter det at det norske systemet ikke prioriterer norske kommersielle aktører på bekostning av firmaer etablert i andre europeiske land. Praksisen med å prioritere ideelle organisasjoner er dermed ikke i strid med prinsippene om ikke-diskriminering og frihet til å etablere og levere tjenester, skriver ESA.

Ikke en krone til utbytte

Barneminister Audun Lysbakken har I flere sammenhenger hevdet at han ønsker å begrense bruken av private aktører i barnevernet.

I Fontene nr 1/10 sa Lysbakken at EØS-avtalen til en viss grad pålegger Norge bruk av anbud i barnevernet, men at han ville se nærmere på Norges handlingsrom i forhold til EØS.

Hver eneste krone til barnevernet skal gå til barna, og skal ikke bli utbytte for eierne, sa Lysbakken.

23.06.2010
12:39
16.12.2013 13:38