Lønnsfest i Sandnes

Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere i Sandnes får opptil 66 000 kroner mer i lønn. Kommunen lokker erfarne fagfolk til 60 ubemannede stillinger, og blir lønnsledende i regionen.
08.10.2009
10:57
16.12.2013 11:27

vibeke.liane@lomedia.no

– Kommunen tok initiativet tidligere i sommer. Klubbene har hatt taushetsplikt fram til nå, det er flott å kunne fortelle det til medlemmene, forteller en glad Åge Kro. Han er hovedtillitsvalgt for 160 FOere i Sandnes.

Nøkkelpersoner

Totalt er det 409 årsverk i gruppa som nå får en lønnsøkning. Gildet vil koste fire millioner kroner i året i økte lønnskostnader, og omfatter høyskoleutdannede med treårig utdanning.

Faggruppene som blir hevet er blant annet sosionomer, vernepleiere, barnevernpedagoger, førskolelærere, sykepleiere og fysioterapeuter, som lenge har kjempet for å få lik lønn som adjunkter med like lang utdanning.

Forhandlingsleder Sigrun Homleid sier til Stavanger Aftenblad at barnevernpedagoger er nøkkelpersoner som kommunen er helt avhengig av for å opprettholde driften.

Lokal kompetanse

Arbeidsmarkedet er stramt, og Sandnes trenger blant annet å rekruttere 33 førskolelærere, 13 sykepleiere, fem vernepleiere og tre miljøterapeuter. Kommunen har gjort forsøk på rekruttering fra utlandet, men utdanningsmesser i Sverige og Island har ikke gitt uttelling.

– Nå vil vi satse lokalt, og for å beholde ansatte med lang erfaring. Vi håper også å få tilbake de som har valgt andre typer jobber, sier Homleid.

Stå i jobb

Nyutdannede FOere vil etter 1. oktober ha en begynnerlønn på 320 000 kroner. De som har 16 års ansiennitet får 395 000 kroner i årsinntekt. De som har godkjent videreutdanning på 60 studiepoeng får en begynnerlønn på 349 400 kroner.

Med en topplønn på 419 700 kroner etter 16 år i jobben. De som har to års etterutdanning, tilsvarende 120 studiepoeng kommer opp i en begynnerlønn på 364 100 kroner, stigende til 437 400 kroner etter 16 år.

– De som har jobbet lengst får mest, fordi det skal svare seg å stå lenge i jobb i kommunen. Vi trenger folk med lang erfaring og høy kompetanse, sier Torill Jacobsen Kind, kommunaldirektør i oppvekst, til Stavanger Aftenblad.

– Det har ikke vært forhandlet på dette, kommunen har tidligere valgt ikke å være lønnsledende i regionen. Nå topper vi statistikken. Jeg tror det fører til at folk i våre yrkesgrupper vil føle seg mer verdsatt av arbeidsgiveren. Men vi ligger fortsatt langt etter oljeindustrien, sier Kro.

– Vi gjør et lokalt lønnshopp for høyskolegruppa, i påvente av handling sentralt, sier Homleid.

Konsekvenser for tariffoppgjøret?

Ikke alle FOere i Sandnes omfattes av lønnsfesten.

– Medlemmer som har direkte lønnsplassering, som ledere i boliger, er ikke med i beregningene. Vi får tenke på hva vi kan gjøre for dem ved neste korsvei, som er lokale forhandlinger til neste høst. Men det er ingen garanti at det skal være lik differanse mellom gruppene i framtiden, sier Kro.

Nabokommunen Stavanger vil se nærmere på Sandnes-modellen.

Fylkessekretær i FO Rogaland, Ivar Kvadsheim, er strålende fornøyd med lønnsfesten i Sandnes.

– Dette er veldig bra. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette får konsekvenser for nabokommunene, sier Kvadsheim.

Kro håper initiativet fra Sandnes kommune får ringvirkninger for resten av landet.

– Ingen ting er bedre enn at dette gir uttelling for våre yrkesgrupper ved de sentrale forhandlingene ved hovedoppgjøret til neste år. Det bør også komme utenom en ekstra likelønnspott, sier Kro.

08.10.2009
10:57
16.12.2013 11:27